Javna objava seznama kandidatov za župana Občine Ajdovščina

30.10.2018

 Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja seznam potrjenih kandidatur za redne volitve župana Občine Ajdovščina, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

SEZNAM KANDIDATOV ZA ŽUPANA OBČINE AJDOVŠČINA 

 

Izžrebana št. kandidata: 1

kandidat: Tadej Beočanin

datum roj. 30. 9. 1982, Ajdovščina, Goriška cesta 23/b,

magister farmacije,

delo, ki ga opravlja: župan

predlagatelj: VOLILNA KONVENCIJA OO SD AJDOVŠČINA

 

Izžrebana št. kandidata: 2

kandidat: Miha Kapelj

datum roj. 2. 1. 1980, Dobravlje, Dobravlje 100,

dipl. inž. tehnologije prometa,

delo, ki ga opravlja: vodja skladišča

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA AJDOVŠČINA

 

Izžrebana št. kandidata: 3

kandidat: Marjan Poljšak

datum roj. 8. 9. 1945, Ajdovščina, Šibeniška ulica 21,

dipl. inž. kemijske tehnologije,

delo, ki ga opravlja: upokojenec

predlagatelj: OBČINSKI VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD

 

 

Številka: 040-1/2018

Datum: 30. 10. 2018                                    

Predsednica občinske volilne komisije

Lea Chiabai, univ. dipl. prav., l. r.