Javna objava seznamov list kanidatov za volitve članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina

30.10.2018

 Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja sezname potrjenih list kandidatov za redne volitve članov Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

SEZNAMI LIST KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV OBČINSKEGA SVETA OBČINE AJDOVŠČINA

VOLILNA ENOTA 1

Podatki o kandidatih po listah

Izžrebana št. liste: 1

ime liste: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)

predlagatelj: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC) LOKALNI ODBOR AJDOVŠČINA - VIPAVA - ZBOR ČLANOV

1 Jordan Polanc, roj. 25. 3. 1962, Ajdovščina, Cebejeva 11/a, doktor medicine, specialist splošne kirurgije in travmatologije

2 Marjana Dautović, roj. 25. 2. 1981, Ajdovščina, Lavričeva cesta 12, kozmetičarka, samostojna podjetnica

3 Valon Arifi, roj. 28. 12. 1994, Ajdovščina, Lavričev trg 6, gimnazijski maturant, študent prava

 

Izžrebana št. liste: 2

ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

predlagatelj: OBČINSKI ODBOR NOVE SLOVENIJE - KRŠČANSKIH DEMOKRATOV AJDOVŠČINA

1 Miran Gregorc, roj. 23. 3. 1984, Ajdovščina, Vilharjeva ulica 24, komunalni inženir, strokovni delavec

2 Barbara Kete Koren, roj. 19. 7. 1972, Ajdovščina, Grivče 16, svetovalka za uporabo inf. sistemov, uvajalka ERP, računovodkinja

3 Jožko Premrn, roj. 23. 1. 1965, Ajdovščina, Ulica Vena Pilona 55, univ. dipl. inž. tehnologije prometa, samostojni strokovni sodelavec

4 Cecilija Pregelj, roj. 15. 11. 1971, Ajdovščina, Cesta IX. Korpusa 3, višja medicinska sestra, medicinska sestra

5 Peter Medvešček, roj. 17. 10. 1981, Ajdovščina, Gradišče 2, univ. dipl. inž. elektrotehnike, razvojni inženir

 

Izžrebana št. liste: 3

ime liste: ZVEZA ZA PRIMORSKO

predlagatelj: ZVEZA ZA PRIMORSKO - KONVENCIJA

1 Oton Lahajnar, roj. 19. 10. 1969, Ajdovščina, Ulica Vena Pilona 78, mag. ekonomije, strokovni sodelavec na univerzi

2 Branka Kodelja, roj. 20. 1. 1962, Ajdovščina, Lavričeva cesta 44, ekonomski tehnik, delovni inšpektor

3 Luka Slokar, roj. 30. 7. 1983, Ajdovščina, Goriška cesta 45, dipl. komercialist, direktor

4 Helena Marinković, roj. 4. 7. 1962, Ajdovščina, Ob Hublju 6, strojni tehnik, vodja skladišča

5 Velibor Radović, roj. 1. 6. 1964, Ajdovščina, Lavričev trg 7, gimnazijski maturant, vodja skladišča

 

Izžrebana št. liste: 4

ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA AJDOVŠČINA

1 David Koren, roj. 8. 3. 1985, Ajdovščina, Gradišče 49, gimnazijski maturant, učitelj plavanja

2 Selma Bizjak, roj. 25. 11. 1976, Ajdovščina, Goriška cesta 25/a, mojstrica likovne umetnosti, brezposelna

3 Valentin Krtelj, roj. 12. 12. 1964, Ajdovščina, Šibeniška ulica 20, strojni tehnik, vodja skladišča vodovodi

4 Tonja Ferjančič, roj. 1. 1. 1973, Ajdovščina, Šibeniška ulica 30, mag. prof. inkluzivne pedagogike, samostojna podjetnica

5 Milan Ferjančič, roj. 23. 9. 1950, Ajdovščina, Vilharjeva ulica 65, kovinostrugar, upokojenec

 

Izžrebana št. liste: 5

ime liste: LEVICA

predlagatelj: LEVICA, LOKALNI ODBOR AJDOVŠČINA - VIPAVA

1 Nina Štrancar, roj. 28. 3. 1987, Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/č, univ. dipl. pravnica, sodelavka v pravosodju

2 Emil Djukić, roj. 13. 4. 1983, Ajdovščina, Ob Hublju 7, ekonomski tehnik, skladiščnik

3 Silva Vovk Kete, roj. 17. 11. 1961, Ajdovščina, Župančičeva ulica 3/b, univ. dipl. arhitekt, grafično oblikovanje

4 Bogomir Bizjak, roj. 29. 3. 1956, Ajdovščina, Šibeniška ulica 19/a, poklicna trgovska šola, prodajalec

5 Jasna Cijan, roj. 16. 1. 1983, Ajdovščina, Cebejeva ulica 36, zdravstveni tehnik, medicinska sestra v domu starejših

 

Izžrebana št. liste: 6

ime liste: LISTA BURJA - LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA

predlagatelj: SAMO BRATINA IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Igor Benko, roj. 4. 7. 1964, Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 59/a, elektronik, tehnični vodja

2 Lidija Fegic, roj. 15. 1. 1965, Ajdovščina, Tovarniška cesta 4/b, poslovodja, trgovka

3 Miloš Popović, roj. 25. 2. 1972, Ajdovščina, Cebejeva ulica 42, naravoslovno matematični tehnik, računovodja

4 Mateja Prosen, roj. 12. 10. 1974, Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 32, ekonomistka, vodja sektorja

5 Anže Žibrik, roj. 1. 9. 1995, Ajdovščina, Goriška cesta 25/b, dipl. inž. strojništva, študent

 

Izžrebana št. liste: 7

ime liste: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

predlagatelj: KANDIDACIJSKI ZBOR DeSUS OO AJDOVŠČINA-VIPAVA

1 Izidor Krapež, roj. 12. 11. 1950, Ajdovščina, Gradišče 26/b, voznik, upokojenec

2 Suzana Krašna, roj. 25. 11. 1963, Ajdovščina, Ulica Quiliano 5, ekonomski tehnik, referent

3 Janez Ovniček, roj. 30. 8. 1957, Ajdovščina, Cesta IX. Korpusa 1, policist, upokojenec

4 Anica Zorko, roj. 17. 7. 1959, Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/č, šivilja, upokojenka

5 Ana Marija Rijavec, roj. 25. 7. 1952, Ajdovščina, Vilharjeva ulica 25/d, administratorka, upokojenka

 

Izžrebana št. liste: 8

ime liste: NARODNA STRANKA DELA

predlagatelj: OBČINSKI VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD

1 Marjan Poljšak, roj. 8. 9. 1945, Ajdovščina, Šibeniška ulica 21, dipl. inž. kemijske tehnologije, upokojenec

2 Anamarija Stanković, roj. 19. 9. 1975, Ajdovščina, Vilharjeva ulica 9, snovalka vizualnih komunikacij in trženja, vodja projektov

3 Klemen Božič, roj. 15. 1. 1980, Ajdovščina, Gregorčičeva ulica 32/b, ekonomski tehnik, trgovec

4 Vlasta Ferjančič, roj. 26. 6. 1948, Ajdovščina, Cesta IX. Korpusa 1, administratorka, upokojenka

5  Martin Vidmar, roj. 2. 2. 1989, Ajdovščina, Vilharjeva ulica 28/b, viličarist

 

Izžrebana št. liste: 9

ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

predlagatelj: VOLILNA KONVENCIJA OO SD AJDOVŠČINA

1 Ljubomir Vidrih, roj. 13. 4. 1952, Ajdovščina, Cebejeva ulica 32/a, dipl. ekonomist, upokojenec

2 Karmen Vunjak, roj. 17. 10. 1974, Ajdovščina, Tovarniška cesta 3/b, zdravstveni tehnik, vodja podjetja

3 Bojan Arnol, roj. 13. 6. 1954, Ajdovščina, Cesta IV. Prekomorske 2/a, strojni tehnik, upokojenec

4 Ksenja Sulič, roj. 8. 10. 1988, Ajdovščina, Tovarniška cesta 2/a, magistra zgodovine, organizatorka izobraževanj odraslih

5 Božidar Šapla, roj. 9. 4. 1953, Ajdovščina, Gradišče 43, kovinar, upokojenec

 

VOLILNA ENOTA 2

Podatki o kandidatih po listah

Izžrebana št. liste 1

ime liste: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)

predlagatelj: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC) LOKALNI ODBOR AJDOVŠČINA - VIPAVA - ZBOR ČLANOV

1 Vojko Velikonja, roj. 25. 10. 1958, Ajdovščina, Vojkova ulica 7/a, kemijski tehnik, direktor podjetja

 

Izžrebana št. liste: 2

ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

predlagatelj: OBČINSKI ODBOR NOVE SLOVENIJE - KRŠČANSKIH DEMOKRATOV AJDOVŠČINA

1 Boris Šapla, roj. 30. 11. 1957, Ajdovščina, Slomškova ulica 8, ekonomski tehnik, upokojenec

2 Nadja Ušaj Pregeljc, roj. 1. 3. 1968, Ajdovščina, Slejkoti 5, magistra religiologije in etike, laborantka

3 Adam Raspor, roj. 28. 2. 1987, Dolga Poljana, Dolga Poljana 70, univ. dipl. inž. zootehnike, terenski kmetijski svetovalec

4 Tadeja Pogačnik, roj. 19. 6. 1969, Kožmani, Kožmani 24, univ. dipl. komercialistka, vodenje podjetja

5 Blaž Brecelj, roj. 26. 1. 1992, Žapuže, Žapuže 33/b, dipl. inž. strojništva, tehnolog

6 Kristina Vrtovec Repič, roj. 22. 11. 1979, Budanje, Budanje 5/r, prof. zgodovine in sociologije, profesorica

 

Izžrebana št. liste: 3

ime liste: ZVEZA ZA PRIMORSKO

predlagatelj: ZVEZA ZA PRIMORSKO - KONVENCIJA

1 Nikolaj Trošt, roj. 4. 2. 1963, Budanje, Budanje 90/a, gradbeni tehnik, gradbeni delovodja

2 Ernada Kovačević, roj. 13. 3. 1980, Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 4, dipl. ekonomistka, podjetnica

3 Tomaž Bizjak, roj. 13. 11. 1987, Ajdovščina, Lavričeva cesta 65, mag. biotehnologije, vodja projektov

4 Alenka Kodele, roj. 21. 3. 1973, Budanje, Budanje 103, kuharski tehnik, slaščičarka

5 Teo Velikonja, roj. 31. 3. 1988, Ajdovščina, Kidričeva ulica 35, dipl. ekonomist, direktor

6 Tina Polanc, roj. 24. 6. 1978, Ajdovščina, Ulica Milana Klemenčiča 4, dipl. org. turizma, prodajalka turističnih storitev

 

Izžrebana št. liste: 4

ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA AJDOVŠČINA

1 Matej Furlan, roj. 15. 6. 1984, Kožmani, Kožmani 28, dipl. ekonomist, samostojni podjetnik

2 Eva Vrtovec, roj. 22. 10. 1977, Ajdovščina, Vojkova ulica 3, prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, mama

3 Dejan Škvarč, roj. 17. 9. 1983, Dolga Poljana, Dolga Poljana 1, dipl. fizioterapevt, fizioterapevt

4 Božena Bolčina, roj. 1. 3. 1948, Ajdovščina, Cankarjev trg 4/b, razredna učiteljica, upokojenka

5 Bojan Mikuš, roj. 6. 10. 1969, Budanje, Budanje 12/b, kmetijski tehnik, skladiščnik

 

Izžrebana št. liste: 5

ime liste: LEVICA

predlagatelj: LEVICA, LOKALNI ODBOR AJDOVŠČINA - VIPAVA

1 Romana Potrata, roj. 27. 2. 1952, Ajdovščina, Bevkova ulica 3, univ. dipl. ekonomistka, upokojenka

2 Iztok Černigoj, roj. 14. 6. 1974, Ajdovščina, Polževa ulica 19, dipl. organizator turizma, upravnik v športnem centru

3 Ksenija Jerič, roj. 31. 5. 1965, Ajdovščina, Bevkova ulica 12, živilski tehnik, prodajni izvozni referent

4 Asmir Sukanović, roj. 7. 6. 1982, Ajdovščina, Polževa ulica 10/a, gradbeni tehnik, vzdrževalec v OŠ

5 Erika Lah Semenič, roj. 6. 6. 1984, Ajdovščina, Pot v Žapuže 21, dipl. inž. agronomije in hortikulture, pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok

6 Sebastijan Kodele, roj. 27. 12. 1983, Dolga Poljana, Dolga Poljana 5, natakar

 

Izžrebana št. liste: 6

ime liste: LISTA BURJA - LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA

predlagatelj: FRANC FERJANČIČ IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Ivan Krašna, roj. 22. 12. 1967, Budanje, Budanje 127/a, dipl. inž. gospodarstva, inženir TK omrežja

2 Marija Trošt, roj. 22. 4. 1955, Budanje, Budanje 6/m, ekonomistka, upokojenka

3 Stojan Koren, roj. 5. 12. 1959, Ajdovščina, Idrijska cesta 18/č, učitelj, učitelj športa

4 Lucija Praček, roj. 13. 10. 1974, Dolga Poljana, Dolga Poljana 62, mentorica, vzgojiteljica in učiteljica v zavodu

5 Damjan Pregelj, roj. 13. 9. 1967, Ajdovščina, Polževa ulica 6, ekonomski tehnik, komercialist na terenu

6 Jana Hladnik Tratnik, roj. 11. 8. 1978, Ajdovščina, Idrijska cesta 34/a, univ. dipl. inž. arhitekture, mag. ekonomije, arhitektka

 

Izžrebana št. liste: 7

ime liste: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

predlagatelj: KANDIDACIJSKI ZBOR DeSUS OO AJDOVŠČINA – VIPAVA

1 Marija Marušič, roj. 11. 2. 1942, Ajdovščina, Pot v Žapuže 1, inž. gradbeništva, upokojenka

2 Franc Krašna, roj. 17. 11. 1948, Budanje, Budanje 5/e, voznik, upokojenec

3 Ljudmila Kovač, roj. 10. 3. 1948, Ajdovščina, Polževa ulica 42, prof. zgodovine in slovenskega jezika, upokojenka

4 Radislav Funa, roj. 4. 3. 1943, Ajdovščina, Kidričeva ulica 2/a, komercialni tehnik, upokojenec

5 Nada Colja, roj. 16. 10. 1952, Ajdovščina, Pot v Žapuže 23, trgovka, upokojenka

6 Egon Semenič, roj. 8. 2. 1950, Ajdovščina, Pot v Žapuže 21, trgovski poslovodja, upokojenec

 

Izžrebana št. liste: 8

ime liste: NARODNA STRANKA DELA

predlagatelj: OBČINSKI VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD

1 Tadej Valič, roj. 24. 2. 1998, Ajdovščina, Bevkova ulica 7, gimnazijski maturant, študent

2 Marija Kavčič, roj. 28. 12. 1950, Ajdovščina, Kidričeva ulica 19, konfekcijska šivilja, upokojenka

3 Matija Lemut, roj. 29. 1. 1998, Kožmani, Kožmani 6, gimnazijski maturant, študent

4 Damijana Bajc, roj.  9. 8. 1968, Ajdovščina, Vipavska cesta 21, kmetijski tehnik, prodajalka

5 Andrej Praček, roj. 3. 6. 1998, Budanje, Budanje 30/a, gimnazijski maturant, študent

 

Izžrebana št. liste: 9

ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

predlagatelj: VOLILNA KONVENCIJA OO SD AJDOVŠČINA

1 Mitja Tripković, roj. 15. 5. 1967, Ajdovščina, Na Livadi 8, univ. dipl. sociolog – analitik, samostojni podjetnik

2 Ana Velikonja, roj. 17. 6. 1987, Ajdovščina, Vojkova ulica 7/a, univ. dipl. mikrobiologinja, vodja razvoja

3 Zvonko Vidmar, roj. 16. 7. 1950, Žapuže, Žapuže 102, strojni tehnik, upokojenec

4 Barbara Lemut, roj. 23. 10. 1975, Dolga Poljana, Dolga Poljana 4/c, dipl. fizioterapevtka, fizioterapevtka

5 Sebastjan Čuk, roj. 29. 4. 1983, Ajdovščina, Bevkova ulica 13, dipl. inž. tehnologije prometa, namestnik vodje gasilske izmene

 

VOLILNA ENOTA 3

Podatki o kandidatih po listah

Izžrebana št. liste: 1

ime liste: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)

predlagatelj: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC) LOKALNI ODBOR AJDOVŠČINA - VIPAVA - ZBOR ČLANOV

1 Jurko Pergar, roj. 24. 8. 1957, Lokavec, Lokavec 158/a, monter energetskih naprav, samostojni podjetnik

2 Tanja Polanc, roj. 15. 4. 1983, Predmeja, Predmeja 115, dipl. organizator turizma, nezaposlena

3 Matej Velikonja, roj. 15. 12. 1989, Lokavec, Lokavec 130/f, dipl. ekonomist, računovodja

 

Izžrebana št. liste: 2

ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

predlagatelj: OBČINSKI ODBOR NOVE SLOVENIJE - KRŠČANSKIH DEMOKRATOV AJDOVŠČINA

1 Janez Lampe, roj. 6. 10. 1973, Višnje, Višnje 36, mag. upravnih ved, samostojni inž. za telekomunikacije

2 Tadeja Polanc, roj. 24. 8. 1985, Podkraj, Podkraj 73/a, dipl. medicinska sestra, medicinska sestra

3 Uroš Kovač, roj. 10. 1. 1997, Lokavec, Lokavec 44, gimnazijski maturant, organist

4 Rebeka Kobal, roj. 13. 3. 1996, Otlica, Otlica 76/a, gimnazijska maturantka, študentka

5 Jožef Tratnik, roj. 17. 1. 1962, Col, Col 84/a, avtoklepar, vzdrževalec gradbene mehanizacije

 

Izžrebana št. liste: 3

ime liste: ZVEZA ZA PRIMORSKO

predlagatelj: ZVEZA ZA PRIMORSKO - KONVENCIJA

1 Angel Vidmar, roj. 15. 5. 1956, Lokavec, Lokavec 135/d, pravnik, upokojenec

2 Rebeka Bajc, roj. 18. 3. 1996, Malo Polje, Malo Polje 8, višja pedagoška šola, prodajalka

3 Boris Kovač, roj. 28. 9. 1964, Lokavec, Lokavec 67, dr. biotehnologije, predavatelj

4 Tanja Krapež, roj. 20. 10. 1971, Otlica, Otlica 53/a, strojnica, mojstrica

5 Aleš Hladnik, roj. 6. 8. 1978, Podkraj, Podkraj 110, avtomehanik, avtomehanik

 

Izžrebana št. liste: 4

ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA AJDOVŠČINA

1 Janez Tratnik, roj. 31. 10. 1977, Col, Col 77/a, dipl. ekonomist, direktor podjetja

2 Jana Kožman, roj. 19. 1. 1993, Podkraj, Podkraj 40, vzgojitelj predšolskih otrok, delo v trgovini

3 Alojz Bajc, roj. 18. 5. 1953, Višnje, Višnje 27, gozdarski tehnik, upokojenec

4 Karmen Krapež, roj. 20. 1. 1965, Lokavec, Lokavec 2/a, učiteljica harmonike, učiteljica harmonike

5 Dušan Kompara, roj. 13. 12. 1959, Lokavec, Lokavec 108, gradbeni tehnik, vodja nizkih gradenj

 

Izžrebana št. liste: 5

ime liste: LEVICA

predlagatelj: LEVICA, LOKALNI ODBOR AJDOVŠČINA - VIPAVA

1 Leo Blaško, roj. 30. 7. 1971, Predmeja, Predmeja 118, programerski tehnik, posredništvo pri prodaji

2 Urška Lemut Šušterič, roj. 3. 2. 1979, Lokavec, Lokavec 202/d, medicinska sestra, zeliščarka

3 Jan Špacapan, roj. 17. 11. 1993, Lokavec, Lokavec 1, gimnazijski maturant, natakar

 

Izžrebana št. liste: 6

ime liste: LISTA BURJA - LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA

predlagatelj: MARKO KOREN IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Matjaž Bajec, roj. 23. 10. 1979, Col, Col 3/b, dipl. inž. strojništva, direktor

2 Andreja Bolko, roj. 20. 11. 1973, Lokavec, Lokavec 196, ekonomski tehnik, tajnica

3 Ivan Mikuš, roj. 22. 6. 1971, Gozd, Gozd 8, samostojni podjetnik

4 Tamara Likar, roj. 24. 10. 1995, Otlica, Otlica 49, vzgojiteljica predšolskih otrok, samostojna podjetnica

5 Luka Leskovec, roj. 29. 4. 1994, Podkraj, Podkraj 86, gimnazijski maturant, komercialist

 

Izžrebana št. liste: 7

ime liste: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

predlagatelj:  KANDIDACIJSKI ZBOR DeSUS OO AJDOVŠČINA - VIPAVA

1 Matjaž Bolko, roj. 20. 10. 1958, Lokavec, Lokavec 203/a, dipl. varstvoslovec, upokojenec

2 Alojzija Bratina, roj. 4. 6. 1962, Predmeja, Predmeja 110, gostinec, receptor

3 Janko Žejn, roj. 12. 5. 1950, Podkraj, Podkraj 10, trgovski poslovodja, upokojenec

4 Marta Puc, roj. 21. 6. 1957, Višnje, Višnje 3, upravni tehnik, upokojenka

5 Igor Trošt, roj. 29. 7. 1959, Lokavec, Lokavec 34/a, avtoklepar, brez zaposlitve

 

Izžrebana št. liste: 9

ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

predlagatelj: VOLILNA KONVENCIJA OO SD AJDOVŠČINA

1 Bogdan Slokar, roj. 23. 2. 1962, Lokavec, Lokavec 175/a, gostinec, samostojni podjetnik

2 Barbara Batič, roj. 2. 12. 1986, Lokavec, Lokavec 128/e, trgovka, trgovka

3 Valter Polanc, roj. 17. 9. 1959, Predmeja, Predmeja 115/a, podjetnik

4 Urška Kovšca, roj. 25. 8. 1996, Gozd, Gozd 16/a, pomočnica vzgojitelja, študentka

5 Marko Plesničar, roj. 3. 8. 1972, Podkraj, Podkraj 50, gimnazijski maturant, komercialist

 

VOLILNA ENOTA 4

Podatki o kandidatih po listah

Izžrebana št.  liste: 1

ime liste: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)

predlagatelj: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC) LOKALNI ODBOR AJDOVŠČINA - VIPAVA - ZBOR ČLANOV

1 Matej Štokelj, roj. 21. 8. 1986, Cesta, Cesta 83, magister prava in managementa nepremičnin, vodja upravljanja z nepremičninami

 

Izžrebana št.  liste: 2

ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

predlagatelj: OBČINSKI ODBOR NOVE SLOVENIJE - KRŠČANSKIH DEMOKRATOV AJDOVŠČINA

1 Darja Kravos, roj. 15. 11. 1968, Male Žablje, Male Žablje 10/b, tekstilni obrtni konfekcionar, dopolnilna dejavnost na kmetiji

2 Jožef Černigoj, roj. 30. 1. 1957, Vipavski Križ, Vipavski Križ 1/h, gradbeni inženir, upokojenec

3 Ana Štokelj, roj. 22. 6. 1993, Planina, Planina 65, dipl.  vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica predšolskih otrok

4 Klemen Bone, roj. 23. 11. 1958, Stomaž, Stomaž 8/a, dr.  veterinarskih ved, veterinar

5 Stanko Ožbot, roj. 15. 6. 1962, Male Žablje, Male Žablje 76/a, dipl. varnostni inženir, direktor

 

Izžrebana št. liste 3

ime liste: ZVEZA ZA PRIMORSKO

predlagatelj: ZVEZA ZA PRIMORSKO - KONVENCIJA

1 Uroš Štor, roj. 5. 7. 1975, Cesta, Cesta 61, ekonomist, zavarovalni zastopnik

2 Špela Štokelj, roj. 8. 5. 1988, Planina, Planina 9, dipl. inž. krajinske arhitekture, samostojna podjetnica

3 Erik Ilc, roj. 25. 4. 1981, Male Žablje, Male Žablje 33, ekonomski tehnik, kletar

4 Barbara Rijavec, roj. 2. 1. 1988, Ustje, Ustje 40/b, diplomantka anglistike, referent na pravni fakulteti

5 Jernej Kobal, roj. 14. 6. 1988, Gaberje, Gaberje 85, elektrotehnik elektronik, vodja obrata

 

Izžrebana št. liste 4

ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

predlagatelj: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA AJDOVŠČINA

1 Alojzij Klemenčič, roj. 7. 2. 1952, Stomaž, Stomaž 11/c, trg.  poslovodja, upokojenec

2 Nataša Štrancar, roj. 22. 5. 1979, Cesta, Cesta 35/f, mag.  politologije, prof.  ang.  jezika

3 Klemen Čehovin, roj. 10. 12. 1991, Gaberje, Gaberje 92, kmet.  podj.  tehnik, trgovec

4 Mojca Vrčon Mihelj, roj. 31. 10. 1976, Male Žablje, Male Žablje 22, magistrica okolja, samostojna raziskovalka

5 Davorin Poljšak, roj. 3. 1. 1966, Planina, Planina 79, strojni tehnik, kmet

 

Izžrebana št. liste: 5

ime liste: LEVICA

predlagatelj: LEVICA, LOKALNI ODBOR AJDOVŠČINA - VIPAVA

1 Aleksander Dujković, roj. 9. 8. 1979, Vipavski Križ, Vipavski Križ 13, univ. dipl. filozof, vzdrževalec v GM

2 Alma Makovec Švagelj, roj. 2. 12. 1955, Vrtovče, Vrtovče 14, trgovska poslovodkinja, upokojenka

3 Simon Makovec Kržišnik, roj. 6. 4. 1976, Vrtovče, Vrtovče 20, dipl. varnostni inženir, brezposeln

 

Izžrebana št. liste: 6

ime liste: LISTA BURJA - LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA

predlagatelj: ERVIN STOPAR IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Igor Česnik, roj. 6. 5. 1962, Plače, Plače 24/a, socialni delavec, vodja enote

2 Ksenija Trobec, roj. 17. 5. 1975, Vrtovče, Vrtovče 4/a, šivilja, samostojna podjetnica

3 Sebastjan Štor, roj. 18. 12. 1968, Cesta, Cesta 65, elektrotehnik, samostojni podjetnik

4 Bojana Stibilj, roj. 16. 3. 1976, Ustje, Ustje 46, ekonomski tehnik, referentka v računovodstvu

5 Igor Kobal, roj. 13. 5. 1962, Planina, Planina 113, gasilski tehnik, gasilec reševalec

 

Izžrebana št. liste: 7

ime liste: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

predlagatelj:  KANDIDACIJSKI ZBOR DeSUS OO AJDOVŠČINA - VIPAVA

1 Stanislav Marc, roj. 20. 9. 1947, Vrtovče, Vrtovče 21/b, ključavničar, upokojenec

2 Jošta Terbižan, roj. 10. 6. 1949, Planina, Planina 51/a, ekonomski tehnik, upokojenka

3 Marijan Hajdinjak, roj. 14. 6. 1958, Ustje, Ustje 67, policist, upokojenec

4 Bojana Andlovec, roj. 24. 11. 1948, Vrtovče, Vrtovče 20/c, upokojenka

 

Izžrebana št. liste: 8

ime liste: NARODNA STRANKA DELA

predlagatelj: OBČINSKI VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD

1 Marjan Vidmar, roj. 1. 12. 1955, Ustje, Ustje 42, poklicni voznik, upokojenec

2 Vida Ipavec, roj. 14. 7. 1966, Ustje, Ustje 6/a, tekstilno obrtna konfekcionarka, šivilja

3 Darko Poljšak, roj. 27. 4. 1953, Šmarje, Šmarje 28/a, kvalificiran zidar, upokojenec

4 Neža Bandelj, roj. 13. 7. 1989, Vipavski Križ, Vipavski Križ 56, diplomirana ekonomistka, bančnica

5 Erik Štrukelj, roj. 8. 7. 1966, Cesta, Cesta 21/a, komercialist, voznik

 

Izžrebana št. liste: 9

ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

predlagatelj: VOLILNA KONVENCIJA OO SD AJDOVŠČINA

1 Polonca Volk, roj. 29. 12. 1973, Plače, Plače 28/d, poslovna sekretarka, tajnica

2 Aleksander Marc, roj. 14. 10. 1957, Planina, Planina 36, upokojenec

3 Andreja Škvarč, roj. 10. 3. 1963, Skrilje, Skrilje 69, univ.  dipl.  inž.  agronomije, vodja oddelka

4 Harij Bat, roj. 3. 12. 1961, Vipavski Križ, Vipavski Križ 21/a, električar, hišnik

5 Katja Blagonja, roj. 25. 4. 1988, Zavino, Zavino 25/a, gimnazijski maturant, kletarska mojstrica, študentka

 

VOLILNA ENOTA 5

Podatki o kandidatih po listah

Izžrebana št. liste: 1

ime liste: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC)

predlagatelj: STRANKA MODERNEGA CENTRA (SMC) LOKALNI ODBOR AJDOVŠČINA - VIPAVA - ZBOR ČLANOV

1 Tanja Cink, roj. 17. 5. 1976, Brje, Brje 74, univ. dipl. socialna delavka, direktorica Varstveno delovnega centra Nova Gorica

2 Damjan Širok, roj. 31. 7. 1972, Kamnje, Kamnje 3/c, komercialist, nabava in prodaja

 

Izžrebana št. liste: 2

ime liste: NOVA SLOVENIJA - KRŠČANSKI DEMOKRATI

predlagatelj: OBČINSKI ODBOR NOVE SLOVENIJE - KRŠČANSKIH DEMOKRATOV AJDOVŠČINA

1 Dragotin Štokelj, roj. 12. 3. 1961, Velike Žablje, Velike Žablje 37/c, gradbeni tehnik, vodja enote

2 Marija Cigoj, roj. 30. 10. 1958, Malovše, Malovše 37, šivilja, svetovalka

3 Janez Capuder, roj. 6. 6. 1971, Vrtovin, Vrtovin 78/a, dipl. inž. strojništva, inšpektor

4 Klara Krkoč, roj. 10. 3. 1952, Batuje, Batuje 66, medicinska sestra, upokojenka

5 Stanko Čufer, roj. 4. 8. 1957, Dobravlje, Dobravlje 70, predmetni učitelj, učitelj

 

Izžrebana št. liste: 3

ime liste: ZVEZA ZA PRIMORSKO

predlagatelj: ZVEZA ZA PRIMORSKO - KONVENCIJA

1 Aron Mrmolja, roj. 28. 5. 1986, Selo, Selo 72/a, dipl. inž. strojništva, podjetnik

2 Julija Kodrič, roj. 23. 12. 1968, Črniče, Črniče 79/d, zobotehnik, zobotehnik

3 Mark Kodrič, roj. 15. 2. 1992, Brje, Brje 97, dipl. inž. rač. in informatike, izvršni direktor

4 Karin Rože, roj. 10. 4. 2000, Potoče, Potoče 21/a, dijakinja

 

Izžrebana št. liste: 4

ime liste: SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS

predlagatelj:  SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA - SDS, KONFERENCA OBČINSKEGA ODBORA AJDOVŠČINA

1 Miha Kapelj, roj. 2. 1. 1980, Dobravlje, Dobravlje 100, dipl. inž. tehnologije prometa, vodja skladišča

2 Majda Kodrič Roškar, roj. 18. 6. 1954, Brje, Brje 65/a, dr. medicine, specialistka ginekologije in porodništva, upokojenka

3 Radovan Štor, roj. 26. 10. 1961, Velike Žablje, Velike Žablje 45, strojni ključavničar, vzdrževalec

4 Klara Remec, roj. 29. 4. 1978, Selo, Selo 28/b, univ. dipl. pravnica, glavna tajnica fakultete

5 Martina Cigoj, roj. 24. 6. 1969, Malovše, Malovše 39/a, naravoslovno matematični tehnik, samostojna podjetnica – računovodkinja

 

Izžrebana št. liste: 5

ime liste: LEVICA

predlagatelj: LEVICA, LOKALNI ODBOR AJDOVŠČINA - VIPAVA

1 Liljana Remec, roj. 5. 6. 1961, Potoče, Potoče 11, dipl. medicinska sestra, medicinska sestra

2 Andrej Vrčon, roj. 24. 2. 1981, Dobravlje, Dobravlje 10/e, mehanik, samostojni podjetnik

3 Jana Puhar, roj. 13. 1. 1993, Selo, Selo 4, gimnazijska maturantka, študentka

 

Izžrebana št. liste: 6

ime liste: LISTA BURJA - LISTA ZA RAZVOJ OBČINE AJDOVŠČINA

predlagatelj: IVAN VODOPIVEC IN SKUPINA VOLIVCEV

1 Marko Vetrih, roj. 24. 6. 1970, Batuje, Batuje 23, dipl. inž. elektrotehnike, vodja službe

2 Bruna Kastelic, roj. 3. 8. 1950, Črniče, Črniče 79/e, ekonomistka, upokojenka

3 Rok Rojko, roj. 30. 7. 1986, Malovše, Malovše 38, univ. dipl. inž. okoljskega gradbeništva, operativni vodja enote

4 Katja Mužina, roj. 18. 7. 1979, Selo, Selo 76/a, komercialistka, direktorica

5 Franjo Troha, roj. 29. 4. 1956, Velike Žablje, Velike Žablje 43/a, orodjar, upokojenec

 

Izžrebana št. liste: 7

ime liste: DeSUS - DEMOKRATIČNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE

predlagatelj: KANDIDACIJSKI ZBOR DeSUS OO AJDOVŠČINA - VIPAVA

1 Drago Lisjak, roj. 1. 9. 1960, Potoče, Potoče 43/a, zidar, upokojenec

2 Mirjana Lozar, roj. 1. 12. 1957, Vrtovin, Vrtovin 124, skladiščni manipulant, upokojenka

3 Božidar Bajc, roj. 25. 12. 1960, Dobravlje, Dobravlje 28, delavec

4 Alenka Bratina, roj. 9. 7. 1952, Ravne, Ravne 21, upokojenka

5 Radivoj Komel, roj. 6. 4. 1958, Gojače, Gojače 36/b, strojni tehnik, upokojenec

 

Izžrebana št. liste: 8

ime liste: NARODNA STRANKA DELA

predlagatelj: OBČINSKI VOLILNI ZBOR ČLANOV NSD

1 Vilko Brus, roj. 12. 12. 1957, Vrtovin, Vrtovin 76, medicinski tehnik, dializni tehnik

2 Leja Lozar, roj. 7. 2. 1976, Vrtovin, Vrtovin 107, trgovka, prodajalka, trgovka

3 Zoran Vrtovec, roj. 4. 5. 1958, Potoče, Potoče 56, avtomehanik, upokojenec

4 Neda Krkoč, roj. 30. 5. 1957, Malovše, Malovše 24, trgovka, gospodinja

5 Fernando Raul Montes, roj. 11. 1. 1968, Črniče, Črniče 47, univ. dipl. industrijski inženir, strojnik

 

Izžrebana št. liste: 9

ime liste: SD - SOCIALNI DEMOKRATI

predlagatelj: VOLILNA KONVENCIJA OO SD AJDOVŠČINA

1 Kazimir Čebron, roj. 26. 3. 1956, Brje, Brje 62, strojnik TGM, upokojenec

2 Ksenija Volk, roj. 18. 1. 1975, Dobravlje, Dobravlje 78, dipl. ekonomistka, komercialistka

3 Dejan Pišot, roj. 2. 6. 1981, Selo, Selo 18, dipl. inž. gradbeništva, nadzornik kanalizacijskega sistema

4 Jasmina Črv Čermelj, roj. 22. 1. 1973, Potoče, Potoče 6, gostinski tehnik, samostojna podjetnica

5 Rado Jejčič, roj. 22. 5. 1958, Vrtovin, Vrtovin 114/c, varilec, upokojenec

 

Številka: 040-1/2018

Datum: 30. 10. 2018                                    

Predsednica občinske volilne komisije

Lea Chiabai, univ. dipl. prav., l. r.