Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina

30.10.2018

 Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja Seznam potrjenih kandidatur za redne volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina, ki bodo v nedeljo, 18. novembra 2018.

SEZNAMI KANDIDATOV ZA VOLITVE ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI AJDOVŠČINA 

KRAJEVNA SKUPNOST AJDOVŠČINA

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1

Izžrebana št. kandidata: 1 Valentin Krtelj, roj. 12. 12. 1964, Ajdovščina, Šibeniška ulica 20, referent za pripravo in obračun del, v enoti oskrbe za pitno vodo, predlagatelj Zora Gregorc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Marta Koruza, roj. 15. 4. 1962, Ajdovščina, Župančičeva ulica 1/a, univ.  dipl. inž. živinoreje, kmetijska svetovalka - vodja izpostave; predlagatelj: Zora Gregorc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Miran Gregorc, roj. 23. 3. 1984, Ajdovščina, Vilharjeva ulica 24, komunalni inž., strokovni delavec; predlagatelj: Zora Gregorc in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2 

Izžrebana št. kandidata: 1 Marko Kete, roj. 2. 6. 1984, Ajdovščina, Goriška cesta 5, doktor znanosti, samostojni biotehnolog; predlagatelj: Stanislav Božič in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Bernard Bratina, roj.: 10. 4. 1957, Ajdovščina, Grivče 7, univ. dipl. inž. kemije, profesor kemije; predlagatelj: Stanislav Božič in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Petra Žgavc, roj. 8. 4. 1979, Ajdovščina, Na Brajdi 7, dipl. družboslovka, organizatorka marketinških aktivnosti; predlagatelj: Stanislav Božič in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3

Izžrebana št. kandidata: 1 Boris Šapla, roj. 30. 11. 1957, Ajdovščina, Slomškova ulica 8, ekonomski tehnik, upokojenec; predlagatelj: Bogomil Marc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Bojana Curk, roj. 6. 8. 1965, Ajdovščina, Polževa ulica 4, dipl. organizator turizma, samostojna podjetnica; predlagatelj: Bogomil Marc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Bojan Kodelja, roj.: 19. 11. 1952, Ajdovščina, Lavričeva cesta 43/a, strojni tehnik, upokojenec; predlagatelj: Bogomil Marc in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 4

Izžrebana št. kandidata: 1 Tadej Marc, roj.: 10. 7. 1987, Ajdovščina, Ulica Ivana Kosovela 30, gimnazijski maturant, samostojni podjetnik; predlagatelj: Sonja Žgavc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Matija Repič, roj. 18. 2. 1938, Ajdovščina, Vipavska cesta 5/a, univ. dipl. inž. strojništva, upokojenec; predlagatelj: Sonja Žgavc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Nadja Ušaj Pregeljc, roj. 1. 3. 1968, Ajdovščina, Slejkoti 5, magister religiologije in etike, laborantka; predlagatelj: Sonja Žgavc in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST BATUJE 

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Lucija Plahuta, roj 13. 9. 1967, Batuje, Batuje 73/b, komercialni tehnik, poslovodkinja; predlagatelj: Marko Vetrih in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Miha Kralj, roj 20. 12. 1977, Batuje, Batuje 64, dipl. inž. računalništva in informatike, direktor; predlagatelj: Marko Vetrih in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Nežica Černigoj, roj 28. 7. 1964, Batuje, Batuje 19, prodajalka, prodajalka; predlagatelj: Marko Vetrih in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Đulijano Jukić, roj 25. 1. 1977, Batuje, Batuje 47, avtomehanik, vzdrževalec; predlagatelj: Marko Vetrih in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Polona Koradin, roj 30. 7. 1975, Batuje, Batuje 4/a, prodajalka, prodajalka; predlagatelj: Marko Vetrih in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Simon Koron, roj 25. 4. 1978, Batuje, Batuje 59/a, zdravstveni tehnik, reševalec; predlagatelj: Marko Vetrih in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Dimitrij Gleščič, roj 9. 7. 1972, Batuje, Batuje 88, šofer, avtomehanik, šofer; predlagatelj: Marko Vetrih in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST BRJE

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Alenka Rozman, roj. 17. 12. 1968, Brje, Brje 99/a, ekonomistka, finančna svetovalka za gospodarstvo; predlagatelj: Egon Marc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Helena Furlan, roj. 20. 1. 1967, Brje, Brje 107, ekonomski tehnik, kmetovalec; predlagatelj: Egon Marc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Ana Trebovc, roj. 8. 9.1983, Brje, Brje 107/a, magistra poslovnih ved, samostojna podjetnica; predlagatelj: Egon Marc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Boštjan Makovec, roj. 2. 6. 1980, Brje, Brje 79, kmetijski tehnik, delo na kmetiji – kmet; predlagatelj: Egon Marc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Matej Furlan, roj. 31. 5. 1977, Brje, Brje 65/e, dipl. inž. strojništva, vodja HE; predlagatelj: Egon Marc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Egon Marc, roj. 16. 11. 1963, Brje, Brje 41, gimnazijski maturant, carinik specialist; predlagatelj: Egon Marc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Boris Stegovec, roj. 4. 1. 1954, Brje, Brje 121, dipl. inž. strojništva, upokojenec; predlagatelj: Egon Marc in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST BUDANJE

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Borut Peljhan, roj. 20. 6. 1987, Budanje, Budanje 6/h, univ. dipl. inž. strojništva, inž. strojništva; predlagatelj: Slavka Ferjančič in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Franc Ferjančič, roj. 26. 11. 1966, Budanje, Budanje 6/a, avtomehanik, vzdrževalec športne opreme; predlagatelj: Aleš Fabjan in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Jordan Kodele, roj. 10. 3. 1980, Budanje, Budanje 131/a, lesni tehnik, obrtnik; predlagatelj: Alenka Kodele in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Matej Kodele, roj. 17. 2. 1983, Budanje, Budanje 86, osnovnošolska, brezposelna oseba; predlagatelj: Avrelija Curk in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Aleš Ferjančič, roj. 25. 2. 1991, Budanje, Budanje 6/c, dipl. dediščinar, upravljalec stroja; predlagatelj: Nikolaj Trošt in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Demis Inamo, roj. 22. 8.1984, Budanje, Budanje 65, višja poslovna, policijski kriminalist; predlagatelj: Franc Krašna in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Franc Krašna, roj. 17. 11. 1948, Budanje, Budanje 5/e, poklicni voznik, upokojenec; predlagatelj: Aleš Gulič in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST CESTA

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št.  kandidata: 1 Erik Štrukelj, roj.  8.  7. 1966, Cesta, Cesta 21/a, komercialist, voznik; predlagatelj: Alenka Štor in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 2 Dominik Pizzoni, roj.  29.  8. 1981, Cesta, Cesta 15/a, ekonomski tehnik, vodja nabave; predlagatelj: Bogdan Bone in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 3 Alojzij Pipan, roj.  21.  6. 1968, Cesta, Cesta 33/b, strojnik, skladiščnik; predlagatelj: Bogomir Tomažič in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 4 Rok Vidic, roj.  9. 11. 1987, Cesta, Cesta 79/a, magister okoljskih ved, tehnolog; predlagatelj: Alenka Štor in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 5 Nataša Soban, roj.  26. 12. 1972, Cesta, Cesta 23/a, magistra prava, višja svetovalka; predlagatelj: Bogomir Tomažič in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 6 Dolores Dietz, roj. 15. 2. 1966, Cesta, Cesta 80, zdravstveni tehnik, vzgojiteljica predšolskih otrok; predlagatelj: Alenka Štor in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 7 Katja Krapež, roj. 15. 4. 1956, Cesta, Cesta 35/c, dipl. ekonomistka, upokojenka; predlagatelj: Bogomir Tomažič in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 8 Erna Kalin, roj. 14. 7. 1973, Cesta, Cesta 5/a, dipl. ekonomistka, računovodkinja; predlagatelj: Bogomir Tomažič in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 9 Matej Štokelj, roj. 21. 8. 1986, Cesta, Cesta 83, magister prava in managementa nepremičnin, vodja upravljanja z nepremičninami; predlagatelj: Alenka Štor in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 10 Borut Stopar, roj. 14. 4. 1973, Cesta, Cesta 93/a, avtomehanik, avtomehanik; predlagatelj: Bogomir Tomažič in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 11 Samo Valič, roj. 25. 9. 1959, Cesta, Cesta 34/a, geometer, geometer; predlagatelj: Bogomir Tomažič in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 12 Andreja Štor, roj. 28. 7. 1975, Cesta, Cesta 63, šivilja – prodajalka, gospodinja; predlagatelj: Alenka Štor in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 13 Boris Štor, roj. 23. 5. 1961, Cesta, Cesta 84, delavec; predlagatelj: Alenka Štor in skupina volivcev

Izžrebana št.  kandidata: 14 Jana Furlan, roj. 26. 3. 1979, Cesta, Cesta 70, poslovni tehnik – poslovodja, administratorka; predlagatelj: Alenka Štor in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST COL

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1

Izžrebana št. kandidata: 1 Marko Koren, roj. 23. 7. 1986, Col, Col 92/c, univ.  dipl.  inž.  gradbeništva, asistent tehničnega direktorja; predlagatelj: Barbara Koren in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Branko Tratnik Ambrožič, roj. 23. 9. 1982, Col, Col 91/a, policist, gasilec; predlagatelj: Žan Tratnik in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2

Izžrebana št. kandidata: Stanislav Krapež, roj. 6. 12. 1950, Col, Col 57, upokojenec; predlagatelj: Peter Pregelj in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3

Izžrebana št. kandidata: Hubert Pregelj, roj. 14. 11. 1967, Malo Polje, Malo Polje 12, puškar, puškarstvo; predlagatelj: Mitja Kobal in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 4

Izžrebana št. kandidata: 1 David Rušt, roj. 4. 1. 1982, Gozd, Gozd 1b, dipl. varnostni inženir, strokovni delavec varstva pri delu; predlagatelj: Božo Nusdorfer in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Nejc Božič, roj. 7. 8. 1992, Gozd, Gozd 29, pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok, vzdrževalec; predlagatelj: Marko Peljhan in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Maja Mikuž, roj. 13. 11. 1992, Gozd, Gozd 4/a, vzgojiteljica predšolskih otrok, spremljevalka gibalno oviranega učenca; predlagatelj: Marko Peljhan in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 5

Izžrebana št. kandidata: Kristjan Bizjak, roj. 9. 3. 1980, Žagolič, Žagolič 31, dipl.  zdravstvenik, reševalec; predlagatelj: Janko Škvarč in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 6

Izžrebana št. kandidata: 1 Matjaž Bajec, roj. 23. 10. 1979, Col, Col 3/b, dipl.  inž.  strojništva, direktor za področje pekarstva; predlagatelj: Melita Lemut Bajec in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Milan Pregelj, roj. 3. 4. 1964, Col, Col 16, univ.  dipl.  teolog, vojaški duhovnik; predlagatelj: Robert Leban in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST ČRNIČE

Podatki o kandidaturah

Izžrebana  št. kandidata: 1 Anja Mavrič, roj. 27. 2. 1993, Ravne, Ravne 13/a, gimnazijski maturant, pripravnik – absolvent; predlagatelj: Aleš Kosovel in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 2 Silva Cigoj, roj. 30. 8. 1962, Črniče, Črniče 91, medicinska sestra, samostojna podjetnica; predlagatelj: Aleš Kosovel in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 3 Marko Česnik, roj. 28. 8. 1974, Črniče, Črniče 67/a, obdelovalec kovin, voznik - strojnik tgm; predlagatelj: Aleš Kosovel in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 4 Tomaž Koron, roj. 7. 2. 1986, Črniče, Črniče 4, univ. dipl. gradbeništva, odgovorni vodja del na gradbišču; predlagatelj: Aleš Kosovel in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 5 Branko Mikuž, roj. 7. 4. 1975, Ravne, Ravne 26, obdelovalec lesa, peskar; predlagatelj: Aleš Kosovel in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 6 Klemen Ušaj, roj. 30. 5. 1976, Črniče, Črniče 56/a, ekonomski tehnik, komercialist; predlagatelj: Aleš Kosovel in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 7 Suzana Vidmar Kovšca, roj. 3. 5. 1979, Ravne, Ravne 14, univ. dipl. pol. in ital., prof., vodja projektov, prevajalka; predlagatelj: Aleš Kosovel in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST DOBRAVLJE

Podatki o kandidaturah

Izžrebana  št. kandidata: 1 Nataša Gorup Čefarin, roj. 29. 3. 1963, Dobravlje, Dobravlje 40, ekonomistka, računovodkinja; predlagatelj: Dušan Marc in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 2 Rafael Vidmar, roj. 5. 8. 1949, Dobravlje, Dobravlje 9/f, strojni tehnik, upokojenec; predlagatelj: Franc Žgavec in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 3 Božidar Bajc, roj. 25. 12. 1960, Dobravlje, Dobravlje 28, delavec v proizvodnji; predlagatelj: Dušan Marc in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 4 Maja Lulik, roj. 20. 11. 1977, Dobravlje, Dobravlje 50/a, dipl. ekon., prodaja; predlagatelj: Franc Žgavec in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 5 Miha Kapelj, roj. 2. 1. 1980, Dobravlje, Dobravlje 100, dipl. inž. tehnologije prometa, vodja skladišča; predlagatelj: Franc Žgavec in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 6 Tina Markočič Sikora, roj. 8. 10. 1988, Dobravlje, Dobravlje 31, administratorka, živilska delavka; predlagatelj: Dušan Marc in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 7 Blaž Vrčon, roj. 24. 12. 1987, Dobravlje, Dobravlje 53, lesarski tehnik, vodja proizvodnje; predlagatelj: Danijel Vončina in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 8 Miran Vrčon, roj. 7. 4. 1951, Dobravlje, Dobravlje 10/d, strojni tehnik, upokojenec; predlagatelj: Dušan Marc in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 9 Ivana Dornik, roj. 28. 1. 1986, Dobravlje, Dobravlje 38, delavka v proizvodnji; predlagatelj: Dušan Marc in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 10 Tibor Doles, roj. 13. 4. 1985, Dobravlje, Dobravlje 60/b, univ.dipl. molekularni biolog, vodja projektov v biofarmacevtiki; predlagatelj: Franc Žgavec in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 11 Boris Kalin, roj. 24. 4. 1963, Dobravlje, Dobravlje 34/c, ekonomist, prodaja; predlagatelj: Franc Žgavec in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 12 Tanja Bizjak, roj. 29. 5. 1976, Dobravlje, Dobravlje 56, prodajalka, prodaja; predlagatelj: Franc Žgavec in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 13 Aljoša Šinigoj, roj. 11. 7. 1975, Dobravlje, Dobravlje 23/a, dipl. ekonomist, referent za priključevanje elektrike; predlagatelj: Dušan Marc in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 14 Martina Čučilovič, roj. 8. 9. 1973, Dobravlje, Dobravlje 85, tekstilno obrtna konfekcionarka in prodajalka, prodajalka; predlagatelj: Dušan Marc in skupina volivcev

Izžrebana  št. kandidata: 15 Simona Završnik Vrčon, roj. 30. 7. 1980, Dobravlje, Dobravlje 35/a, univ. dipl. pravnica, inšpektorica; predlagatelj: Franc Žgavec in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST DOLGA POLJANA

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Valter Rustja, roj. 14. 6. 1978, Dolga Poljana, Dolga Poljana 19, lesarski tehnik, samostojni podjetnik; predlagatelj: David Rustja in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Karel Lemut, roj. 3. 11. 1948, Dolga Poljana, Dolga Poljana 56, kovinar – ključavničar, upokojenec; predlagatelj: Karel Lemut in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Jure Krašna, roj. 1. 5. 1993, Dolga Poljana, Dolga Poljana 31/a, tehnik zdravstvene vzgoje, zdravstveni reševalec; predlagatelj: Karel Lemut in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Ljubica Koren, roj. 21. 8. 1975, Dolga Poljana, Dolga Poljana 12, univ. dipl. ekonomistka, finančna svetovalka; predlagatelj: David Rustja in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Špela Peršič, roj. 28. 1. 1994, Dolga Poljana, Dolga Poljana 41, mag. kemije, tehnična sodelavka; predlagatelj: Karel Lemut in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Ana Kalin, roj. 27. 7. 1979, Dolga Poljana, Dolga Poljana 32/b, univ. dipl. socialna pedagoginja, svetovalna služba; predlagatelj: Karel Lemut in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Aleš Praček, roj. 17. 7. 1972, Dolga Poljana, Dolga Poljana 11, dipl. inž. zootehnike, višji svetovalec; predlagatelj: David Rustja in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 8 Matej Petrovčič, roj. 31. 10. 1982, Dolga Poljana, Dolga Poljana 4/e, elektrotehnik – energetik, vodja oddelka; predlagatelj: Karel Lemut in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 9 Janja Raspor, roj. 7. 3. 1993, Dolga Poljana, Dolga Poljana 1/g, policistka, policistka na terenu; predlagatelj: David Rustja in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 10 Marjan Curk, roj. 19. 8. 1962, Dolga Poljana, Dolga Poljana 2/a, ekonomski tehnik, samostojni podjetnik; predlagatelj: David Rustja in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST GABERJE

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Janja Kobal, roj. 12. 9. 1990, Gaberje, Gaberje 85, dipl. dietetičarka, nezaposlena; predlagatelj: Marko Kobal in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Jernej Kobal, roj. 14. 6. 1988, Gaberje, Gaberje 85, elektrotehnik elektronik, vodja obrata; predlagatelj: Marko Kobal in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Jožef Nusdorfer, roj. 8. 9. 1955, Gaberje, Gaberje 5, geometer, upokojenec; predlagatelj: Marko Kobal in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Lea Prezelj, roj. 25. 3. 1982,  Gaberje, Gaberje 71, univ. dipl. inž. arhitekture, samostojni arhitekt; predlagatelj: Marko Kobal in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Klemen Čehovin, roj. 10. 12. 1991, Gaberje, Gaberje 92, kmetijsko - podjetniški tehnik, trgovec; predlagatelj: Marko Kobal in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Danijel Zavnik, roj. 30. 9. 1983, Gaberje, Gaberje 82, strojni tehnik, strojnik tgm; predlagatelj: Marko Kobal in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Tjaša Kos, roj. 20. 5. 1993, Gaberje, Gaberje 72, mag. molekulske in funkcionalne biologije, študentka; predlagatelj: Marko Kobal in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST GOJAČE – MALOVŠE

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1

Izžrebana št. kandidata: 1 Tamara Komac, roj. 25. 8. 1972, Gojače, Gojače 3/c, dipl. upravni organizator, referent; predlagatelj: Branka Ličen in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Jernej Štrancar, roj. 10. 12. 1988, Gojače, Gojače 3/a, dipl. inž. gospodarstva, komercialist; predlagatelj: Branka Ličen in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Aleksandra Pirjevec, roj. 15. 3. 1968 Gojače, Gojače 17/a, šivilja, šivilja; predlagatelj: Bojan Štrancar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Tanja Pišot, roj. 8. 7. 1976, Gojače, Gojače 39/a, socialna delavka, delo socialne delavke; predlagatelj: Janko Pišot in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Radivoj Komel, roj. 6. 4. 1958, Gojače, Gojače 36/b, strojni tehnik, upokojenec; predlagatelj: Janko Pišot in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Martin Šinigoj, roj. 14. 7. 1970, Gojače, Gojače 3/g, zidar, zidar; predlagatelj: Janko Pišot in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Tomaž Ušaj, roj. 24. 10. 1981, Gojače, Gojače 3/č, poslovni tehnik, komercialist; predlagatelj: Branka Ličen in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2

Izžrebana št. kandidata: 1 Martina Cigoj, roj. 24. 6. 1969, Malovše, Malovše 39/a, naravoslovno matematični tehnik, računovodja; predlagatelj: Livija Krkoč in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Bogdan Cigoj, roj. 27. 4. 1980, Malovše, Malovše 20, strojni tehnik, delo v proizvodnji; predlagatelj: Livija Krkoč in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Mark Cigoj, roj. 21. 1. 1991, Malovše, Malovše 19, oblikovalec kovin, kovač – varilec; predlagatelj: Rok Rojko in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Renata Cigoj, roj. 17. 4. 1979, Malovše, Malovše 20, poslovni tehnik, policistka; predlagatelj: Rok Rojko in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Bojan Grljevič, roj. 10. 12. 1952, Malovše, Malovše 40, upokojenec; predlagatelj: Rok Rojko in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 David Cigoj, roj. 1. 10. 1993, Malovše, Malovše 37, strojni tehnik, komercialist v prodaji; predlagatelj: Livija Krkoč in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST KAMNJE – POTOČE

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Martina Krkoč, roj. 20. 9. 1975, Potoče, Potoče 21/b, ekonomist, bančni komercialist; predlagatelj: Lidija Podgornik in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Denis Vrtovec, roj. 9. 8. 1981, Potoče, Potoče 38, finomehanik, keramičar; predlagatelj: Lidija Podgornik in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Uroš Vodopivec, roj. 19. 8. 1985, Kamnje, Kamnje 10/b, dipl. gospodarski inž., gospodarski inž.; predlagatelj: Peter Vodopivec in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Borut Bratina, roj. 18. 1. 1979, Kamnje, Kamnje 33/a, kovinar, avtoličar – klepar; predlagatelj: Peter Vodopivec in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Suzana Batagelj, roj. 22. 1. 1972, Kamnje, Kamnje 56, spec. managementa, krupje; predlagatelj: Peter Vodopivec in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Anita Rijavec, roj. 14. 3. 1989, Kamnje, Kamnje 5/a, gimnazijski maturant, informator; predlagatelj: Peter Vodopivec in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Marko Rijavec, roj. 3. 11. 1967, Potoče, Potoče 46, kuhar, kuhar; predlagatelj: Peter Vodopivec in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 8 Helena Velikajne, roj. 20. 4. 1959, Potoče, Potoče 65, gimnazijski maturant, poslovno svetovanje; predlagatelj: Lidija Podgornik in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 9 Lidija Podgornik, roj. 2. 1. 1954, Potoče, Potoče 27, frizerka, upokojenka; predlagatelj: Lidija Podgornik in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 10 Boštjan Podgornik, roj. 4. 3. 1974, Potoče, Potoče 27, ekonomsko komercialni tehnik, višji svetovalec za prebivalstvo v banki; predlagatelj: Lidija Podgornik in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC

Podatki o kandidaturi

VOLILNA ENOTA 1

Izžrebana št. kandidata: 1 Katja Zagorc, roj. 2. 10. 1976, Lokavec, Lokavec 64/b, socialni oskrbovalec, gospodinja; predlagatelj: Danilo Nemec in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Boris Kovač, roj. 28.  9. 1964, Lokavec, Lokavec 67, doktor biotehnoloških znanosti, svetovalec uprave, profesor; predlagatelj: Danilo Nemec in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Miran Lokar, roj. 24.  7. 1964, Lokavec, Lokavec 1/c, strojni mehanik, nezaposlen; predlagatelj: Danilo Nemec in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2 

Izžrebana št. kandidata: 1 Klavdija Mikuš, roj. 14.  7. 1990, Lokavec, Lokavec 97/a, vzgojiteljica, vzgojiteljica; predlagatelj: Dragica Černigoj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Jože Černigoj, roj. 30.  3. 1967, Lokavec, Lokavec 76/b, avtomehanik, kmet; predlagatelj: Dragica Černigoj in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3

Izžrebana št. kandidata: 1 Marko Blažko, roj. 20.  4. 1982, Lokavec, Lokavec 124/d, inženir strojništva, vodja konstrukcijskega oddelka; predlagatelj: Edvard Blažko in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Judita Trošt, roj. 9.  6. 1962, Lokavec, Lokavec 34/a, dipl. organizator dela, zemljiško knjižni referent; predlagatelj: Edvard Blažko in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Zdenko Bolko, roj. 18.  9. 1957, Lokavec, Lokavec 41/c, gradbeni tehnik, upokojenec; predlagatelj: Edvard Blažko in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 4

Izžrebana št. kandidata: 1 Bernarda Velikonja, roj. 9. 10. 1961, Lokavec, Lokavec 130/f, ekonomist, ekonomist v nabavi; predlagatelj: Nevenka Vidmar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Angel Vidmar, roj. 15.  5. 1956, Lokavec, Lokavec 135/d, pravnik notranjih zadev, upokojenec; predlagatelj: Nevenka Vidmar in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 5

Izžrebana št. kandidata: 1 Nada Blažko, roj. 25. 12. 1958, Lokavec, Lokavec 151, komercialni tehnik, gospodinja; predlagatelj: Etbin Bras in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Nejc Pižent, roj. 21.  7. 1983, Lokavec, Lokavec 172, gradbeni tehnik, vodja gradbenih del; predlagatelj: Etbin Bras in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 6

Izžrebana št. kandidata: 1 Marjan Lokar, roj. 4.  1. 1971, Lokavec, Lokavec 211, strojni mehanik, samostojni podjetnik; predlagatelj: Stojan Stopar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Bojana Pižent Kompara, roj. 2.  6. 1968, Lokavec, Lokavec 190/a, prof. slovenskega jezika; predlagatelj: Stojan Stopar in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST OTLICA – KOVK

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1

Izžrebana št. kandidata: 1 Alojzij Bizjak, roj. 2. 5. 1963, Otlica, Otlica 26/a, pečar, samostojni podjetnik pečar; predlagatelj: Alojz Likar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Andrej Krapež, roj. 24. 11. 1975, Otlica, Otlica 24, strojni tehnik, gozdar; predlagatelj: Alojz Likar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Tamara Likar, roj. 24. 10. 1995, Otlica, Otlica 49, vzgojiteljica predšolskih otrok, samostojna podjetnica; predlagatelj: Alojz Likar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 David Krapež, roj. 16. 7. 1981, Otlica, Otlica 53, avtomehanik, vzdrževalec na čistilni napravi; predlagatelj: Alojz Likar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Tadeja Podgornik, roj. 10. 3. 1983, Otlica, Otlica 47, prometni tehnik, gospodinja; predlagatelj: Miran Krapež in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Janja Krapež, roj. 15. 5. 1994, Otlica, Otlica 60, gimnazijska maturantka, študentka; predlagatelj: Alojz Likar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Julijana Vidmar, roj. 18. 9. 1971, Otlica, Otlica 71/a, čistilka in kuhinjska pomočnica; predlagatelj: Alojz Likar in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2

Izžrebana št. kandidata: 1 Katarina Vidmar, roj. 22. 3. 1978, Kovk, Kovk 1/c, profesorica klavirja, učiteljica klavirja; predlagatelj: Katarina Vidmar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Kristijan Vidmar, roj. 31. 7. 1984, Kovk, Kovk 19/a, gimnazijski maturant, direktor; predlagatelj: Katarina Vidmar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Božidar Škvarč, roj. 4. 1. 1977, Kovk, Kovk 4, gimnazijski maturant, samozaposlen; predlagatelj: Katarina Vidmar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Klavdij Likar, roj. 15. 2. 1973, Kovk, Kovk 39/a, gozdar, sekač, upokojenec; predlagatelj: Pavel Vidmar in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST PLAČE

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Janez Groznik, roj. 5. 2. 1985, Plače, Plače 39/a, strojni tehnik, pismonoša; predlagatelj: Ervin Stopar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Alojzij Lemut, roj. 18. 4. 1951, Plače, Plače 25, inž. agronomije, upokojenec; predlagatelj: Ervin Stopar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Irma Krečič Slejko, roj. 7. 10. 1966, Plače, Plače 24, univ. dipl. pedagoginja in lit. komparativistka, šolska knjižničarka; predlagatelj: Ervin Stopar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Rajko Ipavec, roj. 18. 1. 1962, Plače, Plače 36, mag. znanosti, ravnatelj; predlagatelj: Ervin Stopar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Vanda Lulik, roj. 30. 12. 1970, Plače, Plače 43, gostinska delavka, kuharica; predlagatelj: Ervin Stopar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Ervin Stopar, roj. 23. 5. 1975, Plače, Plače 24/b, inž. strojništva, direktor; predlagatelj: Ervin Stopar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Dorica Česnik, roj. 6. 5. 1964, Plače, Plače 24/a, ekonomski tehnik, referentka; predlagatelj: Ervin Stopar in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST PLANINA

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Terezija Terbižan Kobal, roj. 3. 8. 1980, Planina, Planina 39/a, univ. dipl. ekonomistka, računovodkinja; predlagatelj: Erik Curk in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Igor Kobal, roj. 13. 5. 1962, Planina, Planina 113, gasilski tehnik, gasilec reševalec; predlagatelj: Erik Curk in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Tilen Petrič, roj. 3. 3. 1993, Planina, Planina 21/a, dipl. inž. agronomije in hortikulture, tehniški sodelavec; predlagatelj: Erik Curk in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Nataša Škrlj, roj. 1. 6. 1978, Planina, Planina 76/b, mag. ekonomije, pravnica; predlagatelj: Erik Curk in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Darko Koren, roj. 1. 10. 1983, Tevče, Tevče 18/a, strojni tehnik, serviser vozil; predlagatelj: Erik Curk in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Viktor Petrič, roj. 28. 9. 1959, Planina, Planina 91/a, gradbeni tehnik, gradbeni delovodja; predlagatelj: Erik Curk in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Špela Štokelj, roj. 8. 5. 1988, Planina, Planina 9, dipl. inž. krajinske arhitekture, vinarka; predlagatelj: Erik Curk in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST PODKRAJ

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Aleš Mikuž, roj. 12. 10. 1973, Podkraj, Podkraj 34, strojni tehnik, voznik; predlagatelj: Tatjana Mikuž in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Metod Bizjak, roj. 12. 8. 1976, Podkraj, Podkraj 70, strojni tehnik, vojaški policist; predlagatelj: Alijana Trošt Rupnik in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Erik Bajc, roj. 15. 7. 1976, Višnje, Višnje 27, prodajalec, skladiščnik – šofer; predlagatelj: Martina Bajc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Marko Rupnik, roj. 14. 5. 1977, Podkraj, Podkraj 71/a, dipl. inž. strojništva, konstruktor; predlagatelj: Alijana Trošt Rupnik in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Marko Plesničar, roj. 3. 8. 1972, Podkraj, Podkraj 50, gimnazijski maturant, komercialist; predlagatelj: Dušan Plesničar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Boštjan Žejn, roj. 2. 8. 1981, Podkraj, Podkraj 60, prometni tehnik, voznik; predlagatelj: Jasmina Žejn in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Suzana Ipavec, roj. 30. 3. 1971, Podkraj, Podkraj 92, dipl. varstvoslovka, policistka – kriminalistka; predlagatelj: Alijana Trošt Rupnik in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST PREDMEJA

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Neva Dostičić, roj. 23. 1. 1980, Predmeja, Predmeja 120, ekonomski tehnik, natakarica; predlagatelj: Igor Polanc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Radislava Velikonja, roj. 6. 1. 1976, Predmeja, Predmeja 34/a, dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, vzgojiteljica v OŠ; predlagatelj: Igor Polanc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Marko Likar, roj. 7. 1. 1976, Predmeja, Predmeja 83, avtomehanik – šofer, šofer; predlagatelj: Igor Polanc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4  Peter Brecelj, roj. 14. 6. 1971, Predmeja, Predmeja 109, avtomehanik – strojnik, strojnik tgm; predlagatelj: Igor Polanc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Mojca Polanc Govekar, roj. 19. 4. 1971, Predmeja, Predmeja 56/a, dipl. organizatorka – menedžerka, finančnica; predlagatelj: Igor Polanc in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST SELO

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Danijel Jekše, roj. 2. 7. 1987, Selo, Selo 42, strojni tehnik, komercialist; predlagatelj: Aron Mrmolja in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Erik Beltram, roj. 18. 1. 1979, Selo, Selo 33/g, elektrikar elektronik, kontrolor kakovosti; predlagatelj: Dejan Pišot in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Tomaž Furlan, roj. 18. 10. 1966, Selo, Selo 30/c, strojni tehnik, carinik specialist; predlagatelj: Dejan Pišot in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Robert Simović, roj. 17. 9. 1968, Selo, Selo 64/a, tesar, voznik, voznik tovornega vozila; predlagatelj: Aron Mrmolja in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Tatjana Harej, roj. 1. 3. 1981, Selo, Selo 28/a, prof. slovenščine, učiteljica slovenščine; predlagatelj: Aron Mrmolja in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Matejka Cigoj, roj. 24. 8. 1971, Selo, Selo 30/a, komercialistka, samostojna prodajalka; predlagatelj: Dejan Pišot in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Verena Maiti, roj. 9. 8. 1975, Selo, Selo 33/a, ekonomski tehnik, administracija; predlagatelj: Dejan Pišot in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 8 Sebastjan Pirjevec, roj. 24. 6. 1974, Selo, Selo 28/d, komercialist, prodajalec; predlagatelj: Dejan Pišot in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST SKRILJE

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Benjamin Lozar, roj. 28. 5. 1963, Skrilje, Skrilje 52, železokrivec, delavec v lesni proizvodnji; predlagatelj: Brigita Habjan Štolfa in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Tomi Zgonik, roj. 23. 8. 1982, Skrilje, Skrilje 26, univ.  dipl.  inženir, projektant; predlagatelj: Brigita Habjan Štolfa in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Špela Podgornik, roj. 24. 8. 1976, Skrilje, Skrilje 71/d, univ.  dipl.  ekonomistka, računovodja; predlagatelj: Brigita Habjan Štolfa in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Aleksej Dolinšek, roj. 10. 11. 1985, Skrilje, Skrilje 36/a, diplomant športne rekreacije, trener; predlagatelj: Brigita Habjan Štolfa in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Uroš Rustja, roj. 31. 5. 1990, Skrilje, Skrilje 72/a, dipl.  inž.  strojništva, programer – operater; predlagatelj: Brigita Habjan Štolfa in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Dragana Keber, roj. 25. 4. 1982, Skrilje, Skrilje 22, dipl.  ekonomistka, ekonomistka; predlagatelj: Brigita Habjan Štolfa in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Brigita Habjan Štolfa, roj. 23. 2. 1984, Skrilje, Skrilje 91/b, univ.  dipl.  politologinja, direktorica javnega zavoda; predlagatelj: Brigita Habjan Štolfa in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST ŠMARJE

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1

Izžrebana št. kandidata: 1 Franko Kante, roj. 14. 10. 1967, Šmarje, Šmarje 44/a, inž.  strojništva, vodja tehničnih pregledov; predlagatelj: Robert Simončič in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Ladislav Jejčič, roj. 11. 9. 1957, Šmarje, Šmarje 58, strojni tehnik, upokojenec; predlagatelj: Mitja Jejčič in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Primož Saksida, roj. 10. 11. 1982, Šmarje, Šmarje 5, dipl.  inž.  strojništva, razvoj dobaviteljev; predlagatelj: Helena Blagonja in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2

Izžrebana št. kandidata: 1 Andreja Poljšak, roj. 28. 8. 1984, Vrtovče, Vrtovče 4/b, ekonomski tehnik, poslovodkinja; predlagatelj: Ksenija Trobec in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Andrej Rijavec, roj. 22. 5. 1981, Vrtovče, Vrtovče 29/a, dipl.  inž.  gospodarstva, kuhar; predlagatelj: Ksenija Trobec in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3

Izžrebana št. kandidata: 1 Zmaga Lisjak, roj. 9. 8. 1965, Zavino, Zavino 24/a, poslovodkinja, poslovodkinja; predlagatelj: Tjaša Furlan in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Vladimir Blagonja, roj. 19. 7. 1961, Zavino, Zavino 25/a, trgovec, vodja delavnice; predlagatelj: Tjaša Furlan in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST STOMAŽ

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Damijan Bole, roj. 21. 3. 1967, Stomaž, Stomaž 6/b, varnostni inženir, strokovni sodelavec za investicije; predlagatelj: Saša Bole in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Klavdija Šantak, roj. 29. 3. 1978, Stomaž, Stomaž 11/b, ekonomski tehnik, logistik; predlagatelj: Boštjan Bratina in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Sandi Bratina, roj. 21. 11. 1972, Stomaž, Stomaž 80, zidar, zidar, komunalni delavec; predlagatelj: Boštjan Bratina in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Evgen Bratina, roj. 26. 9. 1972, Stomaž, Stomaž 12/a, elektrikar - elektronik, poslovodja, prodajalec; predlagatelj: Boštjan Bratina in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Metka Kompara, roj. 16. 10. 1969, Stomaž, Stomaž 48, trgovinski poslovodja, tajnica funkcionarja; predlagatelj: Saša Bole in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Jožef Žigon, roj. 11. 8. 1948, Stomaž, Stomaž 74, upokojenec; predlagatelj: Marija Bratina in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Petra Praček, roj. 2. 4. 1981, Stomaž, Stomaž 25, komercialistka, natakarica; predlagatelj: Boštjan Bratina in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 8 Nina Bizjak Bajec, roj. 27. 8. 1975, Stomaž, Stomaž 11/f, dipl.  dietetičarka, dipl.  inž.  gospodarstva, prehransko svetovanje; predlagatelj: Boštjan Bratina in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 9 Borut Črnigoj, roj. 7. 4. 1983, Stomaž, Stomaž 42, univ.  dipl.  inž.  zootehnike, delavec v proizvodnji; predlagatelj: Boštjan Bratina in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 10 Žan Premrl, roj. 22. 7. 1995, Stomaž, Stomaž 6/a, elektrotehnik, elektrikar; predlagatelj: Saša Bole in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 11 Primož Rovtar, roj. 14. 5. 1980, Stomaž, Stomaž 52, živilski tehnik, komercialist; predlagatelj: Boštjan Bratina in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST USTJE

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1

Izžrebana št. kandidata: 1 Danjela Juran, roj. 27. 7. 1980, Ustje, Ustje 3, dipl.  upravni organizator, računovodja; predlagatelj: Anica Juran in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Simon Štrancar, roj. 1. 11. 1978, Ustje, Ustje 36/a, poslovodja, mesar prodajalec; predlagatelj: Primož Bačar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Marko Stibilj, roj. 8. 11. 1968, Ustje, Ustje 37/b, trgovec, prodajalec; predlagatelj: Primož Bačar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Andrej Petrič, roj. 22. 12. 1996, Ustje, Ustje 10, gimnazijski maturant; predlagatelj: Anica Juran in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Vida Ipavec, roj. 14. 7. 1966, Ustje, Ustje 6/a, šivilja, samostojna podjetnica – šivilja; predlagatelj: Primož Bačar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Urška Milač, roj. 1. 10. 1975, Ustje, Ustje 15, univ.  dipl.  socialna delavka, vodja mladinskega centra; predlagatelj: Anica Juran in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2

Izžrebana št. kandidata: 1 Matjaž Stibilj, roj. 11. 7. 1977, Ustje, Ustje 69, dipl.  univ.  zgodovinar in sociolog kulture, bibliotekar; predlagatelj: Barbara Marušič Bačar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Marija Stibilj, roj. 23. 1. 1954, Ustje, Ustje 69, frizerka, upokojenka; predlagatelj: Simon Stibilj in skupina volivcev 

Izžrebana št. kandidata: 3 Mateja Žvokelj, roj. 30. 6. 1992, Ustje, Ustje 65, višja strokovna, študent; predlagatelj: Barbara Marušič Bačar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 David Vovk, roj. 30. 8. 1974, Ustje, Ustje 39/d, kuharski tehnik, poslovodja; predlagatelj: Simon Stibilj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Drago Gul, roj. 23. 5. 1963, Ustje, Ustje 72/b, srednja poslovodska, samostojni podjetnik; predlagatelj: Simon Stibilj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Jurko Bačar, roj. 8. 4. 1963, Ustje, Ustje 85, univ. dipl. inž. strojništva, direktor; predlagatelj: Barbara Marušič Bačar in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3

Izžrebana št. kandidata: 1 Bogdana Bačer, roj. 30. 6. 1969, Dolenje, Dolenje 6, ekonomist, upravnik pošte; predlagatelj: Špela Rustja in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Anton Štrancar, roj. 9. 12. 1955, Dolenje, Dolenje 9, strojni tehnik, upokojenec; predlagatelj: Špela Rustja in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Ivo Marc, roj. 4. 1. 1953, Dolenje, Dolenje 1, kmetijski tehnik, upokojenec; predlagatelj: Martin Marc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Anja Pipan, roj. 26. 1. 1989, Dolenje, Dolenje 13, dipl. organizatorka turizma, receptorka; predlagatelj: Martin Marc in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST VELIKE ŽABLJE

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Sonja Slejko, roj. 23. 3. 1957, Velike Žablje, Velike Žablje 1, ekonomski tehnik, upokojenka; predlagatelj: Matej Stibilj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Dragotin Štokelj, roj. 12. 3. 1961, Velike Žablje, Velike Žablje 37/c, gradbeni tehnik, vodja enote; predlagatelj: Jaka Bat in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Gregor Ergaver, roj. 28. 11. 1987, Velike Žablje, Velike Žablje 82/b, doktor znanosti za elektrotehniko, projektant raziskovalec; predlagatelj: Valentin Cigoj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Radovan Štor, roj. 26. 10. 1961, Velike Žablje, Velike Žablje 45, ključavničar, vzdrževalec čistilne naprave; predlagatelj: Valentin Cigoj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Ana Merkelj, roj. 11. 7. 1955, Velike Žablje, Velike Žablje 76, geodet, geometer; predlagatelj: Valentin Cigoj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Klemen Troha, roj. 5. 1. 1974, Velike Žablje, Velike Žablje 92, strojni tehnik, kontrolor; predlagatelj: Matej Stibilj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Anja Jamšek Furlan, roj. 30. 7. 1978, Velike Žablje, Velike Žablje 35/a, magister znanosti, organizator izobraževanja odraslih; predlagatelj: Valentin Cigoj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 8 Irena Troha, roj. 28. 2. 1984, Velike Žablje, Velike Žablje 57/a, bibliotekar, knjižničarka; predlagatelj: Matej Stibilj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 9 Anže Samec, roj. 18. 4. 1991, Velike Žablje, Velike Žablje 37/a, magister - inženir strojništva, samostojni konstruktor; predlagatelj: Valentin Cigoj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 10 Rok Bizjak, roj. 24. 3. 1985, Velike Žablje, Velike Žablje 74, dipl. org. turizma, brezposeln; predlagatelj: Matej Stibilj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 11 Tanja Črv, roj. 9. 6. 1977, Velike Žablje, Velike Žablje 46, šivilja, delavka; predlagatelj: Jaka Bat in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 12 Rajko Troha, roj. 23. 9. 1940, Velike Žablje, Velike Žablje 74/a, višji upravni delavec, upokojenec; predlagatelj: Valentin Cigoj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 13 Jožko Bat, roj. 27. 3. 1963, Velike Žablje, Velike Žablje 23, strojni ključavničar, voznik vzdrževalec; predlagatelj: Jaka Bat in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 14 Zdenka Valič, roj. 7. 5. 1947, Velike Žablje, Velike Žablje 83, živilski tehnolog, upokojenec; predlagatelj: Valentin Cigoj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 15 Tjaša Ivanič, roj. 27. 5. 1986, Velike Žablje, Velike Žablje 80, ekonomski tehnik, namestnik poslovodje; predlagatelj: Matej Stibilj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 16 Marina Peric, roj. 7. 6. 1990, Velike Žablje, Velike Žablje 32, vzgojiteljica, varstvo otrok; predlagatelj: Jaka Bat in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 17 Martin Slejko, roj. 5. 11. 1954, Velike Žablje, Velike Žablje 1, zidar, upokojenec; predlagatelj: Matej Stibilj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 18 Iztok Furlan; roj. 24. 11. 1977, Velike Žablje, Velike Žablje 35/a, avtomehanik - voznik, vzdrževalec; predlagatelj: Matej Stibilj in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST VIPAVSKI KRIŽ

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1

Izžrebana št. kandidata: 1 Mitja Kočevar, roj. 6. 5. 1971, Vipavski Križ, Vipavski Križ 16, dipl.  inž.  strojništva, konstruktor; predlagatelj: Iva Bandelj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Nejc Bandelj, roj. 8. 1. 1986, Vipavski Križ, Vipavski Križ 56, elektrotehnik energetik, samostojni podjetnik; predlagatelj: Iva Bandelj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Lucija Rupnik Mrevlje, roj. 13. 8. 1992, Vipavski Križ, Vipavski Križ 1/c, vzgojiteljica predšolskih otrok, poslovodja v trgovini; predlagatelj: Iva Bandelj in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2

Izžrebana št. kandidata: 1 Matjaž Lacković, roj. 1. 2. 1971, Male Žablje, Male Žablje 74, avtomehanik, pismonoša; predlagatelj: Anita Simonič in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Miha Ergaver, roj. 10. 4. 1976, Male Žablje, Male Žablje 5, dipl.  inž.  teh.  cest. prometa, direktor; predlagatelj: Anita Simonič in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Goran Kravos, roj. 18. 4. 1964, Male Žablje, Male Žablje 10/b, ekonomski tehnik, nosilec kmetijske dejavnosti na kmetiji; predlagatelj: Neža Bolčina in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Matjaž Brataševec, roj. 21. 10. 1976, Male Žablje, Male Žablje 37, trgovski poslovodja, področni vodja prodaje; predlagatelj: Neža Bolčina in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Erik Ilc, roj. 25. 4. 1981, Male Žablje, Male Žablje 33, ekonomski tehnik, kletar; predlagatelj: Erik Ilc in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Monika Brecelj Zakrajšek, roj. 1. 6. 1978, Male Žablje, Male Žablje 83, ekonomski tehnik, gospodinja; predlagatelj: Anita Simonič in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Petra Babnik, roj. 16. 6. 1988, Male Žablje, Male Žablje 78, dipl. medicinska sestra, dipl. medicinska sestra; predlagatelj: Neža Bolčina in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 8 Suzana Samec, roj. 29. 3. 1974, Male Žablje, Male Žablje 15/b, črkoslikarka, samostojna podjetnica; predlagatelj: Erik Ilc in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST VRTOVIN

Podatki o kandidaturah

Izžrebana št. kandidata: 1 Jožef Copič, roj. 26. 10. 1951, Vrtovin, Vrtovin 127/a, gradbeni delovodja, upokojenec; predlagatelj: Vilko Brus in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Dominik Kobol, roj. 27. 11. 1989, Vrtovin, Vrtovin 73, inž.  informatike, brezposeln; predlagatelj: Vilko Brus in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Nina Kandus, roj. 14. 12. 1990, Vrtovin, Vrtovin 71/d, dipl. japonolog, delavka na bencinskem servisu; predlagatelj: Vilko Brus in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 4 Vilko Brus, roj. 12. 12. 1957, Vrtovin, Vrtovin 76, medicinski tehnik, dializni tehnik; predlagatelj: Vilko Brus in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 5 Kaja Leban, roj. 29. 11. 1987, Vrtovin, Vrtovin 86, univ.  dipl.  pravnik, pomočnica notarja; predlagatelj: Vilko Brus in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 6 Jernej Lozar, roj. 4. 12. 1999, Vrtovin, Vrtovin 107, poklicna šola za mehanike, dijak; predlagatelj: Vilko Brus in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 7 Janja Valič, roj. 8. 10. 1994, Vrtovin, Vrtovin 7, pom.  vzgojiteljice, delavka v proizvodnji; predlagatelj: Vilko Brus in skupina volivcev

KRAJEVNA SKUPNOST ŽAPUŽE

Podatki o kandidaturah

VOLILNA ENOTA 1

Izžrebana št. kandidata: 1 Marijan Božič, roj. 3. 8. 1955, Žapuže, Žapuže 4, kv.  kovinostrugar, upokojenec; predlagatelj: Marijan Božič in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Elizabeta Čoha, roj. 10. 4. 1965, Žapuže, Žapuže 2/a, višja upravna delavka, prodajalka; predlagatelj: Marijan Božič in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 2

Izžrebana št. kandidata: 1 Martina Repič, roj. 29. 1. 1951, Žapuže, Žapuže 42/b, tekstilni tehnik, upokojenka; predlagatelj: Jožef Brecelj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Martin Repič, roj. 26. 8. 1960, Žapuže, Žapuže 21, električar, obratovni električar; predlagatelj: Jožef Brecelj in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Jožef Brecelj, roj. 27. 8. 1965, Žapuže, Žapuže 33/b, kv.  avtomehanik, vzdrževalec; predlagatelj: Jožef Brecelj in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 3

Izžrebana št. kandidata: 1 Zvonko Vidmar, roj. 16. 7. 1950, Žapuže, Žapuže 102, strojni delovodja, upokojenec; predlagatelj: Zvonko Vidmar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Matej Likar, roj. 19. 11. 1980, Žapuže, Žapuže 82, dipl.  ekonomist, vodja mladinskega centra; predlagatelj: Zvonko Vidmar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 3 Tamara Mozetič, roj. 29. 2. 1972, Žapuže, Žapuže 88, ekonomist, računovodja; predlagatelj: Zvonko Vidmar in skupina volivcev

VOLILNA ENOTA 4

Izžrebana št. kandidata: 1 Anita Pasutto, roj. 6. 10. 1978, Kožmani, Kožmani 11, univ.  dipl.  inž.  prometa, strokovni sodelavec za upravljanje; predlagatelj: Jan Gortnar in skupina volivcev

Izžrebana št. kandidata: 2 Jan Gortnar, roj. 21. 6. 1984, Kožmani, Kožmani 25, ekonomsko komer. tehnik, komercialist; predlagatelj: Jan Gortnar in skupina volivcev

 

Številka: 040-1/2018

Datum: 30. 10. 2018                                    

Predsednica občinske volilne komisije

Lea Chiabai, univ. dipl. prav., l. r.