Javna objava - kandidati za svete krajevnih skupnosti

KS Ajdovščina
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdoščina - KS Ajdovščina.
KS Batuje
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Batuje.
KS Brje
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Brje.
KS Budanje
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Budanje.
KS Cesta
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Cesta.
KS Col
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Col.
KS Črniče
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Črniče.
KS Dobravlje
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Dobravlje.
KS Dolga Poljana
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Dolga Poljana.
KS Gaberje
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Gaberje.
KS Gojače Malovše
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Gojače Malovše.
KS Lokavec
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Lokavec.
KS Otlica Kovk
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Otlica Kovk.
KS Planina
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Planina.
KS Podkraj
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Podkraj.
KS Predmeja
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina - KS Predmeja.
KS Selo
 Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdoščina - KS Selo. 
KS Skrilje
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdoščina - KS Skrilje.
KS Stomaž
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdoščina - KS Stomaž.
KS Šmarje
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdoščina - KS Šmarje.
KS Ustje
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdoščina - KS Ustje.
KS Velike Žablje
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdoščina - KS Velike Žablje.
KS Vipavski Križ
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdoščina - KS Vipavski Križ.
KS Vrtovin
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdoščina - KS Vrtovin.
KS Žapuže
Javna objava seznamov kandidatov za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v občini Ajdoščina - KS Žapuže.
KS Kamnje - Potoče