Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za nadomestne volitve v Svet Krajevne skupnosti Predmeja 20. 9. 2020

08.07.2020

Sklep o določitvi volišč in njihovih območij za nadomestne volitve  v Svet Krajevne skupnosti Predmeja 20. 9. 2020