Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v svet KS Predmeja

09.07.2020

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina je na podlagi 41. in 112. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLV – UPB3, 45/08, 83/12, 68/17), na svoji 1. seji dne 7. 7. 2020 sprejela naslednji Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v svet KS Predmeja, ki bodo 20. 9. 2020: 

Rokovnik za izvedbo volilnih opravil za nadomestne volitve v svet KS Predmeja 

Rok za oddajo kandidatur po rokovniku je 20. 8. 2020.