Seznam kandidatov za nadomestne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Predmeja

01.09.2020

Občinska volilna komisija Občine Ajdovščina objavlja potrjen Seznam kandidatov za nadomestne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Predmeja, ki bodo 20. 9. 2020, in sicer: 

- izžrebana št. kandidata: 1. Matej Blaško, roj. 20. 4. 1990, Predmeja, Predmeja 38, inženir informatike, razvijalec programske opreme; predlagateljica: Karmen Čibej in skupina volivcev,

- izžrebana št. kandidata: 2. Gal Polanc, roj. 18. 4. 1990, Predmeja, Predmeja 42, magister prava, odvetniški pripravnik; predlagateljica: Karmen Čibej in skupina volivcev,

- izžrebana št. kandidata: 3. Tamara Likar Podgornik roj. 24. 10. 1995, Predmeja, Predmeja 4, vzgojiteljica predšolskih otrok, samostojna podjetnica; predlagateljica: Karmen Čibej in skupina volivcev.

 

Lea Chiabai,

predsednica komisije

 

Obvestilo o voliščih in oblikah glasovanja 

Nadomestne volitve članov Sveta Krajevne skupnosti Predmeja bodo v nedeljo, 20. 9. 2020, na volišču v Dvorani Krajevne skupnosti Predmeja, Predmeja 93 a, na Predmeji, ki bo odprto med 7.00 in 19.00.

Poleg glasovanja na volišču na Predmeji so možne še naslednje oblike glasovanja:

- predčasno glasovanje

Za volilne upravičence, ki bodo predčasno glasovali, bo odprto volišče za predčasno glasovanje. Predčasno glasovanje bo potekalo 16. 9. 2020. Volišče za predčasno glasovanje, ki bo v stavbi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6 a v Ajdovščini, bo odprto med 7.00 in 19.00.

- glasovanje po pošti

Volilni upravičenci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici, v  socialno varstvenem zavodu za institucionalno varstvo in v drugih podobnih zavodih, ter želijo glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, to sporočijo Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina najkasneje do 9.  9. 2020. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Obrazec za najavo glasovanja po pošti  

- glasovanje na domu

Volilni upravičenci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, Občinski volilni komisiji Občine Ajdovščina najkasneje do 16. 9. 2020 sporočijo, da želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Glasovali bodo 20. 9. 2020.

Obrazec za najavo glasovanja na domu  

Druge informacije glede izvedbe volitev so na voljo na spletnem mestu: https://www.ajdovscina.si/katalog_informacij_javnega_znacaja/ volitve_in_refe-rendumi/Nadomestne volitve v Svet Krajevne skupnosti Predmeja/. Informacije dobite tudi na sedežu Občinske volilne komisije Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina in na telefonski številki 05 365 91 10 ali 041 311 015 (od ponedeljka do petka v času od 8.00 do 15.00, na dan glasovanja od 7.00 do 19.00).

 

Seznam kandidatov ter obvestilo o voliščih in oblikah glasovanja za nadomestne volitve članov Sveta KS Predmeja