Koledar dogodkov

Dogodek: Razstava dijakinj in dijakov Gimnazije Nova Gorica, likovna smer

Datum: 06.04.2018 - 28.04.2018

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Lokarjeva galerija Ajdovščina

Organizator: DLUSP

lokarjeva-umetniška gimnazija.jpgUmetniška gimnazija likovne smeri se tokrat drugič, po letu 2013, predstavlja v Lokarjevi galeriji. Razstavljena dela, nastala v zadnjih dveh šolskih letih, nudijo vsaj delen vpogled v kurikulum strokovnih predmetov na likovni gimnaziji. Risanje in slikanje, Plastično oblikovanje, Predstavitvene tehnike, Bivalna kultura, Osnove varovanja dediščine in Likovna teorija so pravzaprav predmeti, ki predstavljajo posamezna likovna področja, tako upodabljajoča kot aplikativna. Dijak se tako ob usvajanju kompleksnih likovno estetskih načel in zakonitosti, lahko že na tej stopnji bolj poistoveti z neko likovno stroko, v kateri bo mogoče tudi poklicno deloval. Prav zato nam je glavni cilj, da dijaka skozi štiri letni učni proces izobrazimo in vzgojimo v celovitega, vizualno in likovno občutljivega človeka, pripravljenega na nadaljnje izobraževanje.

Na tokratni razstavi prevladujejo dela 3. in 4. letnika, torej višje stopnje, ko je pedagoška vzpodbuda usmerjena v bolj vizualno sintetično in likovno vsebinsko angažirano razmišljanje,  v odkrivanje lastnih izraznih zmožnosti, predvsem pa v iskanje izvirnih umetniških rešitev.

S področja slikarstva so razstavljena dela 4. letnika na domišljijsko motivirano temo Človek in žival ter motivi krajin in vedut degradiranega okolja po opazovanju, dela 3. letnika. Področje fotografije zastopajo bolj ali manj digitalno rekomponirani avto portreti, narejeni za zaključno razstavo 4. letnika.

S področja Likovne teorije so na ogled dela s poudarkom na likovnih prvinah, barvi in obliki. Predmet Osnove varovanja dediščine predstavljajo naloge s področja kopistike ter sodobne interpretacije kulturne dediščine in njej lastnih motivov.

Predmeta Predstavitvene tehnike in Bivalna kultura predstavljajo različne naloge s področja vizualnih komunikacij in grafičnega oblikovanja. To so predvsem računalniško oblikovani prospekti, fotografije, portfolii, ex librisi in drugo…

Pri Plastičnem oblikovanju v tretjem letniku dijaki spoznajo osnovne kiparske tehnike in materijale ter metode oblikovanja. Modelacija kopije male Willendorfske venere v glini tako predstavlja odličen izziv za prvinsko taktilno občutenje materiala, volumna in proporca, kot, po drugi strani, polikromirane maske za dramatične in ekspresivne izraze….