Koledar dogodkov

Dogodek: Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Datum: 17.05.2018 - 26.05.2018
Ura: 13:00

Kraj: Vipavska dolina
Lokacija: Različni kraji v Vipavski dolini

Organizator: KSD Ajdovščina d. o. o.

 Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina vabi občanke in občane, da nevarne odpadke varno oddate v zbiralni akciji. Družba bo opdadke pobirali s premičnimi zbiralniki. 

Razpored zbiranja 

Koristni nasveti:

-. Nevarne odpadke, če je le možno, hranimo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne bi prišlo do razlitja pri prevozu na zbirno mesto.

- Pomembno je, da odpadke med seboj ne mešamo, saj lahko pride do nepredvidene reakcije med različnimi snovmi.

- Doma jih shranimo tako, da niso dostopni otrokom in domačim živalim.

- Nevarnih odpadkov nikoli ne odstranjujmo ali uničujmo na drugačen način, ampak jih oddajmo v organiziranih akcijah ali v Zbirnem centru.

- Ne mešajmo jih med komunalne odpadke!

- Motorna olja prevzemamo v originalni do 5 l embalaži, ki je ne vračamo in v maksimalni količini 10 l.

- NOVO!  Malo elektronsko in električno odpadno opremo lahko oddate tudi v uličnih zbiralnikih za e-odpadke, ki so nameščeni na petnajstih lokacijah v obeh občinah (opis lokacij najdete na naši spletni strani).

- Večje e-odpadke (televizije, hladilnike, mikrovalovne pečice…) oddajte skupaj s  kosovnimi odpadki, tako da pokličete na št. 031 302 985 in se dogovorite za odvoz. Ob oddaji kosovnih odpadkov lahko vozniku predate tudi odpadno kuhinjsko olje v plastični embalaži!

OPOZORILO: V akciji ne prevzemamo nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti! Oddate jih lahko pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.  

Akcija zbiranja nevarnih odpadkov je namenjena gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava, v količinah, ki so običajna za gospodinjstva.

 Nevarne odpadke lahko preko celega leta oddate tudi v zbirnem centru pod Dolgo Poljano.