Koledar dogodkov

Dogodek: ODPOVEDANO Srečanja za razvoj mestne tržnice Ajdovščina

Datum: 23.11.2021
Ura: 18:00

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Dom krajanov Ajdovščina

Organizator: Občina Ajdovščina

Zaradi slabih epidemioloških razmer je dogodek odpovedan. 

Občina Ajdovščina pričenja z razvojem mestne tržnice Ajdovščina, ki bo potekal v tesnem sodelovanju s ponudniki lokalne hrane Vipavske doline, prebivalci Ajdovščine ter nosilci uspešnih zgodb povezovanja ponudbe lokalne hrane, razvoja kmetijstva in podeželja.

Na poti krepitve samooskrbe Vipavske doline bomo:

 osvežili ponudbo lokalne hrane, pridelane in predelane na podeželju;

 uredili obogaten prostor srečevanja ponudnikov podeželja z mestnimi prebivalci in obiskovalci starega mestnega jedra;

 zasnovali nove vsebine in pristope za ohranjanje in razvoj podeželja.

5. SREČANJE

Za ponudnike, ki bodo svojo lokalno hrano tržili na tržnici Ajdovščina, bo izvedeno usposabljanje za zagotavljanje ustreznega rokovanja z živili. Spoznali bomo tudi prednosti in osnovne pogoje za vključitev v sheme kakovosti ter zaščitenih kmetijskih pridelkov in živil v Sloveniji. Iskali bomo priložnosti za povezovanje potenciala obstoječih in novih ponudnikov za krepitev prepoznavnosti lokalne hrane Vipavske doline.

Vabilo 

PRIJAVNICA 

Dodatne informacije: 05 365 91 07, trznica@ajdovscina.si    Aktivnost se izvaja v okviru operacije Prenova mestne tržnice Ajdovščina, ki jo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja 2014–2020 / ukrep LEADER / podukrep 19.2. Program razvoja podeželja Logotip Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina