Koledar dogodkov

Dogodek: Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Datum: 14.05.2022

Kraj: Vipavska dolina
Lokacija: Različne lokacije po spodnjem razporedu

Organizator: Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

 Nevarni odpadki nastajajo tudi v naših gospodinjstvih. To so tisti odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti oz. vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi. Z njimi moramo rokovati pazljivo, da preprečimo njihov škodljiv vpliv na naše zdravje in na okolje. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za komunalne odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtoke ali v kanalizacijo. Ko kupimo izdelke, ki so nevarni, nase prevzamemo odgovornost, da jih po uporabi odstranimo na varen način.

SOBOTA 14. 5. 2022

AJDOVŠČINA

pri ekološkem otoku na Trati (Polževa ul.)

8:00

8:30

GOJAČE

pri ekološkem otoku

8:45

9:00

MALOVŠE

pri ekološkem otoku

9:15

9:30

ČRNIČE

pri ekološkem otoku pri marketu

9:45

10:00

BATUJE

pri šoli

10:15

10:30

SELO

NOVA LOKACIJA pri pokopališču

10:45

11:00

VRTOVIN

pri ekološkem otoku - Stovška vas

11:15

11:30

KAMNJE

pri ekološkem otoku

11:45

12:00

POTOČE

nasproti gostilne

12:15

12:30

BRJE

Na placu pri spomeniku

12:45

13:00

DOBRAVLJE

pri dvorani

13:15

13:30

VELIKE ŽABLJE

pri dvorani

13:45

14:00

AJDOVŠČINA

Trnje pri ekološkem otoku

14:15

14:45


V akciji zbiranja nevarnih odpadkov se zbira: 
barve, lake, lepila, topila, smole, kiti, kisline, luge, odpadna mazalna olja, odpadna jedilna olja, odpadne kemikalije čistilna, kozmetična in pralna sredstva, tlačne posode – spreje (laki za lase ipd.), odpadke, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri), fluorescentne cevi, sijalke, odpadna zdravila pesticide (insekticidi, fungicidi, herbicidi…), akumulatorje, baterije embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi, elektronsko in električno opremo ...