Koledar dogodkov

Dogodek: Akcija zbiranja nevarnih odpadkov

Datum: 21.05.2022

Kraj: Vipavska dolina
Lokacija: Različne lokacije po spodnjem razporedu

Organizator: Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina

 Nevarni odpadki nastajajo tudi v naših gospodinjstvih. To so tisti odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti oz. vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi. Z njimi moramo rokovati pazljivo, da preprečimo njihov škodljiv vpliv na naše zdravje in na okolje. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za komunalne odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtoke ali v kanalizacijo. Ko kupimo izdelke, ki so nevarni, nase prevzamemo odgovornost, da jih po uporabi odstranimo na varen način.

 

SOBOTA 21.5.2022

DOLGA POLJANA

pri ekološkem otoku Kamence

8:00

8:15

ŽAPUŽE

pri ekološkem otoku v križišču

8:30

8:45

AJDOVŠČINA

Ribnik, za DSO

9:00

9:45

USTJE

pri spomeniku

10:00

10:15

DOLENJE

pri ekološkem otoku

10:30

10:45

PLANINA

na parkirišču pri pokopališču

11:00

11:15

ERZELJ

pri ekološkem otoku

11:30

11:45

GABERJE

na placu pri Martinovem hramu

12:00

12:15

ŠMARJE

pri ekološkem otoku

12:30

12:45

ZAVINO

v vasi

13:00

13:15

VRTOVČE

v vasi

13:30

13:45

TEVČE

pri ekološkem otoku

14:00

14:15

V akciji zbiranja nevarnih odpadkov se zbira: barve, lake, lepila, topila, smole, kiti, kisline, luge, odpadna mazalna olja, odpadna jedilna olja, odpadne kemikalije čistilna, kozmetična in pralna sredstva, tlačne posode – spreje (laki za lase ipd.), odpadke, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri), fluorescentne cevi, sijalke, odpadna zdravila pesticide (insekticidi, fungicidi, herbicidi…), akumulatorje, baterije embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi, elektronsko in električno opremo ...