Občina Ajdovščina z novim vodstvom

datum: 04.11.2014
kategorija: Sporočila za javnost

Včeraj je potekala prva, konstitutivna seja novega Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki jo je do potrditve novega župana vodil najstarejši novoizvoljeni svetnik Anton Kreševec. Župan Tadej Beočanin je slovesno zaprisegel, nato pa čestital vsem kolegom v novem svetu.

1seja-3nov014Na včerajšnji seji so bili poleg potrditve mandata župana Tadeja Beočanina potrjeni mandati vseh 26 občinskih svetnikov, izvoljena pa je bila tudi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo sestavljajo predsednik Jordan Polanc in člani Janez Tratnik, Matjaž Bajec, Mateja Jerkič in Andraž Mavrič. 

V nadaljevanju v celoti objavljamo nagovor župana Tadeja Beočanina ob prevzemu mandata, na 1. seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina v novem sklicu:

V posebno čast mi je, da vas lahko prve nagovorim kot župan Občine Ajdovščina. Občanke in občani so nam dali mandat, da v naslednjih štirih letih vodimo našo občino. Moja in vaša naloga je, da združimo moči in občino popeljemo na pot razvoja; v korak s časom.

Župan Tadej Beočanin-1seja-3nov014Občanke in občani so skoraj plebiscitarno izvolili politiko povezovanja, ki sem jo obljubljal. To povezovanje se začne najprej med mano in vami, svetnicami in svetniki, nadgrajuje s sosednjimi občinami, z državo ter nenazadnje Evropo in svetom.

Povezovanja in skupnega dela ni moč uveljaviti v sistemu koalicije in opozicije, zato bom svet vodil po načelih projektne koalicije, kjer bosta pobuda in glas vsakega od vas enako pomembna in enako cenjena. Želim, da ste konstruktivno kritični, da dajete pobude in ideje ter da opozarjate na zadeve, ki bi jih vi odločili drugače ter seveda tudi pohvalite tisto, kar bo narejeno dobro.

Občinski svetniki in župan smo bili izvoljeni zato, da staknemo glave in odločamo o strateških ciljih in vizijah občine. Za skladen regionalni razvoj naše občine bodo skrbeli predsedniki krajevnih skupnosti, s katerimi se bom redno sestajal v svetu predsednikov svetov krajevnih skupnosti, in ki bo telo, ki nam bo dajalo predloge za investicije po celotni občini. Poleg tega sveta bom kot svoja posvetovalna telesa imenoval tudi svet za gospodarstvo, svet za turizem ter svet za vzgojo in izobraževanje, ki jih bodo sestavljali strokovnjaki in ki nam bodo pomagali pri odločitvah, pomembnih za postopanje občine v prihodnje. Verjamem, da jim bomo uspeli prisluhniti. Njihova spoznanja bomo zapisali v strategijo razvoja občine Ajdovščina.

V začetku prihodnjega leta bomo skupaj z vami določili cilje za prvo leto mandata, nekoliko pozneje, pomladi pa še štiriletne cilje in tudi strateške cilje občine Ajdovščina za naslednjih 15 let. Ker verjamem, da sem bil izvoljen zaradi programa, si seveda želim, da bodo med temi cilji za naslednje štiriletno obdobje tudi cilji, ki bodo usmerjeni v nova delovna mesta, nova neprofitna stanovanja, razvoj kmetijstva, turizma, prenovo Lavričevega trga ter razvoj športa, kulture in društvenih dejavnosti.

Spoštovane in spoštovani, pred nami je mnogo dela. Pozivam nas, da zavihamo rokave in pričnemo z delom, katerega rezultati bodo občini povrnili utrip, kot ga je nekoč imela. Ter ga še dvignili!

Vsem skupaj in vsakemu od vas posebej čestitam za izvolitev in mu želim uspešno delo.

Župan Tadej Beočanin