Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe

datum: 18.11.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Vipavski Križ.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012, 47/2013 in 50/2014) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim kupcem sklenila prodajno pogodbo, s katero bo prodala nepremičnino parc. št. 2787/24 k.o. Vipavski Križ, površine 498 m2 ter nepremičnino parc. št. 2787/25 k.o. Vipavski Križ, površine 65 m2, obe po ceni 30 eur/m2, kar skupaj znaša 16.890,00 eur.

Zainteresirani kupec mora pisno prijavo poslati na naslov Občine Ajdovščina in v prijavi navesti izjavo, da sprejema v nameri navedene pogoje.

Zainteresirani kupec nosi vse stroške davščin in prepisa lastništva.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

 

Številka: 478-289/2012

Datum:   18.11.2014

Namera - neposredna prodajna pogodba v k.o. Vipavski Križ