Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnoste pravice

datum: 10.12.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja


NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

    

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine na parceli št. 3532/3 k.o. 2395 Brje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje zemeljskega NN elektrovoda v dolžini 34,60 m in širini 0,50 m, v korist vsakokratnega lastnika gospodujočih nepremičnin na parcelah  št. 1649/5 k.o. 2395 Brje, 1649/9 k.o. 2395 Brje in 1649/10 k.o. 2395 Brje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice