Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 15.12.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi službnostne pravice.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parceli št. 302/1 k.o. 2392 Ajdovščina, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje požarnega izhoda v dolžini 2,65 m in širini 1,05 m, v korist služnostnega upravičenca.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice