Prepustimo ajdovski plac prazničnemu utripu

datum: 18.12.2014
kategorija: Obvestila

Sredi najbolj veselega meseca smo, zaključujemo zgodbo letošnjega leta in načrtujemo novo, za leto ki prihaja. Ena od želja Občine Ajdovščina za prihodnost je nameniti Lavričev trg pešcem in kolesarjem, z zelo omejenim avtomobilskim prometom in z novimi vsebinami. Za začetek bo dovolj spoštovanje pravil, ki smo si jih postavili. Priložnost, da se jih navadimo, pa je ravno v času veselega rajanja, ko pločevino z ajdovskega placa preganjajo tudi prireditve. Prosimo vas za sodelovanje in razumevanje – če ste namenjeni v staro središče mesta, pustite vaš avtomobil na velikem parkirišču za starim mlinom.

Jochmanov mlin Pripeljati se je mogoče do vhodov na Lavričev trg – parkirišče pred starim mlinom, skupaj s sicer za sedaj še neurejenim, vendar pa priročnim parkiriščem v nadaljevanju, vse do pešpoti skozi park, je precej neizkoriščeno. Od tod pelje do osrednjega ajdovskega trga več poti – najniže po Prešernovi ulici. Pešpot skozi »grajske vrtove« vas pripelje prav na ajdovsko tržnico. Lahko pa parkirate blizu osrednje pešpoti skozi park, kjer ste praktično na vhodu Lavričevega trga. Na vsem tem območju lahko legalno parkirate – to območje bo pred začetkom prenove trga urejeno, legalizirano in označeno kot parkirišče.

Po novem bo veljalo premisliti - ali tvegati vožnjo na trg, prenapolnjen s pločevino, in nabirati nervozo z iskanjem morebitnega prostega mesta ter nato paziti, da ne prekoračite dovoljenega časa parkiranja in si prislužite globo -  ali pa se zapeljati na parkirišče za starim mlinom, si vzeti minutko (ali še manj) za sprehod do vašega cilja, brez bojazni, da vas bodo oglobili. So seveda tudi takšni, ki imajo razloge, da se pripeljejo čim bliže svojemu cilju – tudi zaradi teh soljudi je prav, da se držimo pravil, ki smo si jih sami postavili.

30. in 31. decembra 2014 ter 1. januarja 2015 bo trg delno ali v celoti zaprt

smrekca plac Obveščamo vas, da bo 30. decembra 2014 med 8. in 24. uro za promet zaprta severna polovica Lavričevega trga, za namene priprave prireditvenega prostora za silvestrovanje (postavitve odra in šotora). Na zadnji dan letošnjega leta, 31. decembra 2014, od 12. ure naprej ter 1. januarja 2015 do 12. ure,  pa bo Lavričev trg zaradi prireditve – silvestrovanja – zaprt za ves promet.

V starem mestnem središču pa bo do novega leta še več dogodkov, ki bodo lepše izzveneli, če ne bodo obdani s pločevino:

19. decembra zvečer bo živahno v Pilonovi galeriji, na odprtju razstave Pilon v prvi svetovni vojni se pričakuje veliko obiskovalcev, zato vas še posebej prosimo, da tega večera ne parkirate na Prešernovi ulici (kjer je parkiranje tudi sicer prepovedano).

20. decembra bo na Trgu 1. slovenske vlade najprej Bolšja tržnica, v Dvorani pa predstava Škratkovega abonmaja, nato Božični sejem, z bogatimi dogajanji, pozno popoldne pa še podelitev priznanj naj prostovoljcem. Vsi obiskovalci ne bodo mogli parkirati na bližnjih parkiriščih – bodite pametnejši in parkirajte za starim mlinom – tako boste prihranili čas, živce in tudi denar!

26. decembra, na praznik samostojnosti in enotnosti, bo v dvorani tradicionalna proslava – koncertni dogodek, na katerega vas vabi Občina Ajdovščina.

29. decembra bo ajdovsko mladež obiskal Dedek Mraz – sprejem mu pripravljajo v Dvorani prve slovenske vlade.

Nato pa se že lotijo priprave na silvestrovanje

Poostrena kontrola mirujočega prometa

Občinska redarska služba bo v naslednjih mesecih zelo ostro nadzorovala mirujoči promet po mestnem središču. Do sredine januarja bodo kršitelji praviloma zgolj opozorjeni, sankcionirane bodo le težje kršitve, kot so ogrožanje ali oviranje prometa ter parkiranje na mestih, rezerviranih za invalide. Po tem obdobju pa bo redarstvo kršiteljem brez zadržkov izrekalo globe za vse prekrške.

Bodite pozorni na omejitve na modrih conah

Promet, mesto, parkiranje Problematične so predvsem »modre cone«, torej časovno omejena parkirna mesta. Pazite– vsaka modra cona ima svoje omejitve, ki so različne – od najmanj 15 minut (npr. pred vrtcem), do največ 2 uri (npr. Lavričev trg). Na vsakem vhodu na območje modrega parkiranja je nameščena dopolnilna tabla z navedbami dovoljenega časa parkiranja in načinom označitve časa prihoda. V občini Ajdovščina časovno omejena parkirna mesta niso plačljiva. Obveza voznika je zgolj označitev časa prihoda na vidnem mestu pod vetrobranskim steklom, za kar ni potrebna parkirna ura, dovolj je zapisan čas prihoda in seveda spoštovanje omejenega časa parkiranja. 

V mestu Ajdovščina imamo okoli 160 »modrih« parkirišč - na skoraj celotnem Lavričevem trgu, na vstopu na Trg 1. slovenske vlade in na Lokarjevem drevoredu (pod ajdovsko tržnico), na Gregorčičevi (pred »Štekarjem«), modra so tudi vsa parkirišča pred in za stavbo Občine Ajdovščina, pa bočna parkirna mesta na Gregorčičevi ulici, skoraj celotno središče C3, pred in za Zdravstvenim domom, pred  banko v C2 ter tudi pred otroškim vrtcem Ob Hublju.

Pod nadzorom tudi »črna« parkirišča v ožjem središču

Najbolj na udaru »črnega« parkiranja sta celotni Prešernova in Gregorčičeva ulica ter Trg 1. slovenske vlade.

Promet, mesto, parkiranjePrešernova ulica je v celotni dolžini enosmerna, s preozkim cestiščem, da bi bilo mogoče po njej urediti bočno parkiranje (kot to v primeru dovolj širokega cestišča dovoljuje zakon). Zato pravilo potrjujeta še dva prometna znaka, ki na različnih delih ulice absolutno prepovedujeta parkiranje in ustavljanje. Na začetku ulice (ob pekarni ter ob trgovini s tekstilom) je »priročen« nizek in širok pločnik, ki pa ga tisti, ki jim je namenjen, zaradi parkiranih vozil ne morejo uporabljati. Obhod, ki ga morajo opraviti najšibkejši udeleženci po ozki cesti, je zelo nevaren, prav tako pa je nevarno odpiranje vrat tako parkiranega avtomobila  …

Promet, mesto, parkiranjeV zgornjem delu ulice, ki se vključuje na Lavričev trg, in je bila pred nekaj leti urejena kot enosmerna, je s črto označen pas namenjen šibkejšim udeležencem v prometu – invalidom, mamam z vozički, starejšim … Pločnik ob tem delu ceste je namreč previsok in preozek zanje. Prometni znak, ki strogo prepoveduje parkiranje in ustavljanje, ne zaleže … Redarstvo bo na tem območju nekoliko bolj tolerantno le na majhnem trgu pred otroško trgovinico in galerijo, vendar ne v primeru ogrožanja varnosti.

Nepravilna parkiranja se zaznavajo po celotni Gregorčičevi ulici, pričenši na vstopu, tik pred pekarno, pa pred kioskom. Posebno poglavje je Trg 1. slovenske vlade, kjer je parkiranje prav tako prepovedano s prometnim znakom.

Promet, mesto, parkiranjeNa križišču Gregorčičeve in Ceste 5. maja je pred kratkim počilo, ob vzvratnem speljevanju napačno (vzporedno s stavbo bivšega SDK-ja) parkiranega avtomobila.

Težave kličejo tudi avtomobili, parkirani ob robu že tako ozke ulice Quiliano, od cerkve proti športnemu centru. Bočno parkiranje pred raznimi poslovnimi stavbami in uradi na Gregorčičevi, vse do pokopališča in še naprej, je postalo skorajda ustaljena praksa.

Promet, mesto, parkiranjeKljub zapovedanemu režimu in velikemu številu parkirnih mest pa se tudi na Lavričevem trgu najdejo kršitelji, ki zapirajo vhode v ulice, ali »doparkirajo« avte izven označenih parkirnih boksov.

Opozoriti velja še, da premikanje urice – spreminjanje začetnega časa parkiranja – ni dovoljeno, tudi na te kršitelje bo mestno redarstvo še posebej pozorno.

Redarstvo bo v obdobju poostrenega nadzora, do sredine januarja z opozorili, nato z globami, hkrati tudi beležilo dogajanje, kar bo v veliko pomoč pri nadaljnjem načrtovanju prometne ureditve mesta, ki med drugim želi postati prijaznejša pešcem in kolesarjem.

Občina Ajdovščina