Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 19.12.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem najugodnejšemu ponudniku, prostor, pisarno št. 19, v izmeri 22,50 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju v stavbi na naslovu Gregorčičeva 20, Ajdovščina, za dobo 5 let z možnostjo podaljšanja, v kolikor Občina Ajdovščina ne bo potrebovala prostorov za svoje namene, z odpovednim rokom enega leta, skladno z Zakonom o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Na razpis se lahko prijavijo le organizacije s sedežem v Občini Ajdovščina, katere izvajajo dejavnost storitve 'Pomoč na domu'.

Izklicna mesečna najemnina za prostor iz prve točke znaša 58,43 eur (izračunano skladno s Pravilnikom o dajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008)).

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, ki bo izpolnjeval razpisane pogoje, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-21/2014-4

Datum:   19.12.2014

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina