Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe

datum: 22.12.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja 

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem trem najugodnejšim ponudnikom, vsakemu 1/4 prostora v skrajni južni garaži bivše vojašnice Pale, v izmeri cca 60 m2, kot je označeno na skici, za določen čas 3 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Prostor je v slabem stanju in primeren le za skladiščenje opreme ali drugih predmetov. Prav tako je potrebno te predmete zaščititi pred morebitnim puščanjem strehe.

Prostor, ki ni fizično ločen, se uporablja v delu, ki je določen s tem sklepom in bo točno naveden v najemni pogodbi.

Prostori ne izpolnjujejo pogojev za izračun najemnine po III. poglavju Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008) zato se višina najemnine in izklicna cena določi na osnovi ocene cenilca in znaša 0,4 eur po m2/mesec.

Uporabniki se obvezujejo, da bodo najeto nepremičnino uporabljali izključno za skladiščenje pomožnega materiala in opreme namenjene izvajanju dejavnosti za katero so registrirani. Druge dejavnosti v prostoru ne smejo opravljati.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina. Ponudnik mora v svoji prijavi na objavljeno namero navesti številko dela prostora, za katerega je interesiran (glej skico).

Pogodba bo sklenjena s tremi ponudniki, ki bodo ponudili najugodnejšo ceno, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-17/2014

               3528-29/2011

               3528-24/2007

Datum:   19.12.2014

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe