Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe.

datum: 23.12.2014
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012, 47/2013 in 50/2014) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe, s katero bo prodala nepremičnino parc. št. 1167/14 k.o. Ajdovščina, površine 1 m2, po ceni 100 eur/m2, kar skupaj znaša 100,00 eur.

Zainteresirani kupec nosi vse stroške davščin in prepisa lastništva.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, ki bo ponudil najugodnejšo ceno, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.


Številka: 478-55/2014-9

Datum:   23.12.2014

Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe