Z novim letom uvedeni eRačuni za poslovanje z javnimi ustanovami

datum: 05.01.2015
kategorija: Obvestila

Od 1. januarja 2015 lahko proračunski uporabniki sprejemajo le račune v e-obliki. Izmenjava eRačunov poteka preko spletne aplikacije UJPNET, kjer se proračunski uporabniki lahko vključijo v prejemanje in izdajanje e-računov.

Vse javne in druge ustanove, ki poslujejo s proračunskim denarjem: šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice, občine, športni in mladinski zavodi, pa tudi krajevne skupnosti in drugi, morajo od 1. januarja 2015 obvezno prejemati eRačune in izdajati eRačune, če je prejemnik takšnega računa proračunski uporabnik.

Zakonodajalec argumentira uvedbo eRačuna z vrsto prednostmi, ki jih takšen način poslovanja prinaša: manjšo porabo papirja, varen prenos podatkov, hitrejše poslovanje, večja preglednost in nadzor, enostavnejši postopek in manj napak, nižji stroški in zagotovljeno e-hranjenje.  

Tako javne ustanove, kot podjetniki, so se z novim načinom poslovanja lahko dobro seznanili še pred uvedbo. Občina Ajdovščina je poskrbela za izobraževanje novih predsednikov krajevnih skupnosti, ki bodo dobili tudi vso potrebno opremo in računalniške licenčne programe.

Enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo eRačunov je UJP (Uprava za javna plačila).