Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe - garaža ob Rizzatovi vili, Ajdovščina

datum: 06.01.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z zainteresiranim najemnikom sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero bo oddala v najem, garažo št. 2 v Šturskem parku v Ajdovščini, ob Rizzatovi vili, za namen shranjevanja razne opreme, za določen čas 3 let z odpovednim rokom 3 mesecev.

Prostor ne izpolnjuje pogojev za izračun najemnine po četrti alineji 2. člena Pravilnika o oddajanju nepremičnin v najem ali uporabo (Uradni list št. 31/2008), zato se višina najemnine določi na osnovi ocene cenilca in znaša 0,50 eur/m2/mesec za profitne dejavnosti in 0,40 eur/m2/mesec za neprofitne dejavnosti.

Najemnik ne sme v prostoru izvajati storitve dejavnosti, temveč je ta namenjen le hrambi.

Pogodba bo sklenjena po preteku roka 8. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                               Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-24/2011-11

Datum:    6.1.2015

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe - garaže ob Jochmanovi vili