Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - izgradnja, obnova in vzdrževanje električnega kablovoda na Planini

datum: 08.01.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravi8ce v k.o. Planina.

Številka: 35024-57/2014-2

Datum: 7.1.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parceli št. 2141 k.o. 2399 Planina, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 18,53 m in širini 0,50 m, telekomunikacijskega voda v dolžini 18,89 m in širini 0.5 m in vodovoda v dolžini 19,60 m in širini 0,50 m, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 1296/2 k.o. 2400 Slap.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - k.o. Planina