Sprejeti sklepi 3. redne sej Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 08.01.2015
kategorija: Zapisniki in sklepi sej OS

3. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina je potekala v četrtek, 18. decembra 2014. Uvodoma so predstavniki domače skavtske organizacije svetnicam in svetnikom izročili Betlehemsko luč miru, skupaj z lepimi željami za novo leto.

Potrditev zapisnika 2. redne seje ter poročila o izvajanju sklepov 2. redne seje.

1. Informacije in pobude;

2. Odlok o rebalansu proračuna občine Ajdovščina za leto 2014;

3. Sklep o višini najemnine za komunalno infrastrukturo;

4. Sklep o vrednost točke za izračun NUSZ na območju občine Ajdovščina za leto 2015;

5. Odlok o proračunu občine Ajdovščina za leto 2015;

6. Načrt razvoja širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij;

7. Razglasitev občinskega interesa pri nakupu delnic družbe Mlinotest d.d.

8. Sprememba odloka o komunalnem prispevku v občini Ajdovščina;

9. Predstavitev statističnih podatkov občine Ajdovščina;

10. Imenovanja: Nadzorni odbor 

11. Sklep o podelitvi spominskega priznanja