Namera za sklenitev neposredne prodajne pogodbe - parcelna številka 632/29 k.o. Ajdovščina

datum: 15.01.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe, s katero bo prodala nepremičnino parc. št. 632/29 k.o. Ajdovščina.

 Na podlagi 8. in 23. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS, Ur. l. RS št. 86/10, 75/2012, 47/2013 in 50/2014) ter 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/11, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne prodajne pogodbe, s katero bo prodala nepremičnino parc. št. 632/29 k.o. Ajdovščina, površine 40 m2, po ceni 60 eur/m2, kar skupaj znaša 2.400,00 eur + DDV.

Zainteresirani kupec nosi vse stroške davščin in prepisa lastništva.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Pogodba bo sklenjena z zainteresiranim ponudnikom, ki bo ponudil najugodnejšo ceno, in sicer po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

 

Številka: 478-77/2014-9

Datum:   15.1.2015

Namera - neposredna prodajna pogodba par. št. 632/29 k.o. Ajdovščina