Osnutek Lokalnega programa kulture za obdobje od 2015 do 2018

datum: 22.01.2015
kategorija: Druge javne objave

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture ter Nacionalnega programa za kulturo 2014 – 2017 je pripravljen predlog štiriletnega lokalnega programa kulture. Zainteresirane občanke in občane občine Ajdovščina vabimo, da si predlog ogledate ter do 2. februarja 2015 podate svoje pripombe in predloge. Javna obravnava bo potekala v ponedeljek, 9. februarja (uro in kraj dogodka bomo sporočili naknadno).

 Lokalni program kulture v občini Ajdovščina za obdobje od 2015 do 2018 - OSNUTEK 

Občina Ajdovščina je za to področje doslej vsako leto sprejemala letni izvedbeni program kulture, ob načrtovanju štiriletnega programa pa želi tudi sodelovanje kulturne javnosti. Zainteresirano javnost vabimo, da na osnutek poda svoje predloge.

Predloge in pripombe na osnutek lahko oddate osebno, na vložišču Občine, po pošti na naslov Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ali pa po elektronski pošti na e-naslov: obcina@ajdovscina.si

Občina Ajdovščina