Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šturje, za namene vodovoda

datum: 23.01.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Šturje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda.

Številka: 35024-2/2015-2

Datum: 22.1.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parceli št. 1652/7 k.o. 2380 Šturje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 2,00 m in širini 1,00 m, fekalne kanalizacije v dolžini 1,30 m in širini 1,00 m in električnega kablovoda v dolžini 3,00 m in širini 1,00 m, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. *135 k.o. 2380 Šturje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - ustanovitev služnostne pravice - vodovod k.o. Šturje