Povabilo k oddaji ponudbe za dobavo opreme za mobilni del nadzornega sistema za projekt Holistic

datum: 23.01.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina objavlja povabilo k oddaji ponudbe za dobavo opreme za mobilni del nadzornega sistema za projekt Holistic, sklicna številka 4301-0001/2015.

Povabilo k oddaji ponudbe

DEL A Navodila ponudnikom

DEL B Osnutek pogodbe in posebni pogoji

DEL B Priloge: 

Priloga I Splošni pogoji 

Priloga II Tehnične specifikacije 

Priloga III Tehnična ponudba 

Priloga IV Specifikacija proračuna 

Priloga V_1_Garancije

Priloga V_2_Finančna identifikacija 

Priloga V_3_Potrdilo o prevzemu 

DEL C Ocenjevalni obrazci

DEL D Obrazec ponudbe

logo holistic