Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici - Podkraj

datum: 03.02.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o posebni pravici uporabe - poseganje napušča v zračni prostor sosednje parcele v Podkraju.

Številka: 35024-3/2015-2

Datum: 3.2.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe za poseganje napušča ostrešja na jugozahodnem in severovzhodnem delu objekta na parc. št. *24 k.o. 2375 Podkraj, v zračni prostor dela parc. št. 650/1 k.o. 2375 Podkraj, skupne površine 10,11 m2, v korist vsakokratnega lastnika parc. št. *24 k.o. 2375 Podkraj.

Pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN 

Namera o sklenitvi pogodbe o posebni pravici