Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi - prostor v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina

datum: 19.02.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi - zainteresiranemu uporabniku odda v uporabo prostor v objektu bivše vojašnice Srečka Kosovela.

 Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v uporabo zainteresiranemu uporabniku, prostor št. 4 (35 m2) v prvem nadstropju stavbe št. 1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina.

Prostor se oddaja za namene izvajanja programov za starejše z medgeneracijskim sodelovanjem, zato se na objavljeno namero lahko prijavijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo navedeni pogoj.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo 3. let. V primeru potreb Občine Ajdovščina po tem prostoru je odpovedni rok 1 mesec.

Uporabnik si mora v prostoru urediti odštevalni števec za električno energijo.

Uporabnina oz. najemnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-7/2015-5

Datum:    19.2.2015

 Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi - prostor v vojašnici Srečka Kosovela