Namera za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi - prostor v bivši vojašnici Srečka Kosovela

datum: 24.02.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe o uporabi - zainteresiranemu ponudniku namerava oddati v uporabo prostor v stavbi št. 1 bivše vojašnice Srečka Kosovela.

Na podlagi  53. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v uporabo zainteresiranemu uporabniku, prostor št. 15 na levi strani pritličja v stavbi št. 1, v bivši vojašnici Srečka Kosovela Ajdovščina, na naslovu Vipavska cesta 11a, Ajdovščina, površine 48,15 m2.

Prostori se oddajajo za namene izvajanje humanitarnih dejavnosti, zato se na razpis lahko prijavijo organizacije s sedežem v Občini Ajdovščina, katere izvajajo dejavnost humanitarnih organizacij.

Pogodbeno razmerje za uporabo prostora se sklepa za dobo 5. let. V primeru potreb Občine Ajdovščina po tem prostoru je odpovedni rok 1 mesec.

Uporabnik si mora za prostor urediti odštevalni števec za električno energijo oz. se z ostalimi uporabniki prostorov v pritličju dogovoriti, kako bo plačeval delež, ki odpade na predmetni prostor.

Uporabnina se ne zaračunava, zaračunavajo se le obratovalni stroški in stroški rednega vzdrževanja ter drugi stroški, ki bodo dogovorjeni z pogodbo o uporabi.

Rok za prijavo na objavljeno namero je 15 dni od objave te namer na spletni strani Občine Ajdovščina.

Sklep izvede Občina Ajdovščina s sklenitvijo pogodbe z zainteresiranim uporabnikom, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev in po preteku roka 15. dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka:  3528-2/2006-8

Datum:    24.2.2015

Namera - neposredna pogodba o uporabi - prostor v bivši vojašnici Srečka Kosovela