Srečanje občinskega vodstva z gospodarstveniki

datum: 25.02.2015
kategorija: Novice

Vodstvo občine Ajdovščina je pripravilo srečanje z gospodarstveniki iz občine, na katerem je predstavilo nabor ukrepov za pomoč podjetnikom in obrtnikom. Veliki cilj novega vodstva je občini zagotoviti čim več delovnih mest. Župan Tadej Beočanin namreč stoji za predvolilno obljubo, da bodo v občini v tem mandatu uspeli ustvariti 300 delovnih mest.

županSrečanje»Zavedamo se, da moramo za uresničitev tega cilja ustvariti v Ajdovščini nove programe in pripeljati nove investitorje,« je uvodoma pojasnil župan. »Imamo znanja, s katerimi lahko uspemo v prihodnosti. Imamo tudi generatorje novih znanj: kvalitetne osnovne šole, gimnazijo, univerzo. Tradicija obrti, industrije in podjetništva naše občine kar kliče po intenzivnem procesu reindustrializacije, mlada visokotehnološka podjetja pa po izobraženem kadru in nadaljnjem razvoju izdelkov, ki jim ni para na svetu. Vsem tem so namenjene spodbude, ki jih s tem dogodkom dajemo v razpravo.«

Občina ima sicer dokaj omejen prostor za direktno finančno spodbujanje gospodarstva. Omejujejo jo tako državni kot evropski predpisi. Kljub temu je novo vodstvo občine samo sebi postavilo jasne, obvezujoče cilje, da izkoristi vse možne danosti in jih uporabi za razvoj podjetništva, nekaj z dodeljevanjem proračunskih sredstev podjetnikom za pospeševanje razvoja, nekaj pa skozi ustvarjanje podjetnikom prijaznega oziroma podpornega okolja.

»Ne smemo pozabiti, da je največje zadovoljstvo človeka prav v tem, da lahko z lastnim znanjem in lastnim delom poskrbi za dostojno življenje sebe in svoje družine,« je dodal podžupan Alojz Klemenčič, zadolžen za gospodarstvo, ki je ajdovskim podjetnikom predstavil nabor ukrepov.

S tistimi prijemi, ko so se že sicer izkazali za dokaj uspešne, bo občina nadaljevala – gre za oprostitev komunalnega prispevka novim investitorjem v obrtnih conah, subvencioniranje obrestne mere za kredite in pomoč inovatorjem.

Občina bo za novo ustvarjeno delovno mesto prispevala 75 % stroškov prispevka delodajalca za obdobje dveh let. Da bi privabila nove investitorje, bo občina sofinancirala nadomestilo za podeljeno stavbno pravico na zemljiščih v lasti občine (do 100 %). V ta namen bo občina tudi dokupila ustrezna zemljišča, če/ko bodo na razpolago. Občina želi pri podjetnikih spodbuditi pridobivanje nepovratnih sredstev na evropskih in državnih razpisih, zato bo krila polovico stroškov priprave dokumentacije. Tudi sicer bo podjetnikom nudila strokovno pomoč, saj že ustanavlja pisarno prav za učinkovito črpanja teh sredstev za namene občine in njenih podjetij oziroma zavodov. Prav tako bo podpirala promocijske in sejemske nastope podjetij in obrtnikov in pokrila 50 % najemnine za sejemski prostor (do največ 2000 evrov na sejem). Poslovne prostore, ki so prazni ali zasedeni z neustrezno dejavnostjo bo občina ponudila za gospodarske dejavnosti in sicer z znižano najemnino.

gospodarstvoOdzive podjetnikov na občinski nabor ukrepov je strnil David Pizzoni, predsednik Območne obrtno podjetniške zbornice Ajdovščina, ki je v srečanju in naboru ukrepov prepoznal dejansko skrb občine za razvoj majhnih in mikro podjetij, pa tudi opozoril na previdnost pri predvidenem subvencioniranju novih delovnih mest, saj po podatkih zbornice podoben državni ukrep ni prinesel želenih učinkov in je večina teh delovnih mest klavrno končala. Pizzoni je občinskemu vodstvu še predlagal, naj ne pozabi na turizem, ki bi lahko po njegovem mestu še najhitreje pritegnil brezposelne mlade in jih obdržal v Vipavski dolini. Župan Beočanin je ob tem postregel s podatkom, da se v občini vsega pol odstotka zaposlenih ukvarja s turizmom, medtem ko v razvitem svetu ta panoga reže kruh kar desetim odstotkom. Zato si s sosednjimi občinami že prizadevajo oblikovati enotno turistično blagovno znamko (Vipavska dolina) in ji vdihniti čim več vsebin.

Na srečanju z gospodarstveniki so predstavili tudi dva primera dobre prakse. Mlado podjetje InLambda se ukvarja z razvojem specialne elektronike na osnovi tehnologij visokih frekvenc in optike. Sedež ima v stavbi tehnološkega parka In Prime v Ajdovščini, kjer domuje tudi Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Cobik), ki skuša vrhunske raziskovalne dosežke približati tržišču in se je tudi predstavil občinstvu. Za glasbeno kuliso dogodku je poskrbel ajdovski oktet Castrum.