Sklep o določitvi lokalno pomembnih deficitarnih poklicev

datum: 17.03.2015
kategorija: Druge javne objave

Občinski svet Občine Ajdovščina, Odbor za družbene zadeve in Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe objavljajo Sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih razpisov.

Na osnovi 7. člena Pravilnika o štipendiranju ter nagradah za izjemne dosežke in uspehe dijakov in študentov, sta Odbor za družbene zadeve in Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe na seji dne, 12.3.2015 sprejela

 S K L E P o določitvi lokalno pomembnih ali deficitarnih poklicev

V letu 2015 se kot lokalno pomembni ali deficitarni poklici določijo:

logoped (klinični logoped, logoped za individualno govorno terapijo), zdravnik (specialist družinske medicine), zobozdravnik.

V letu 2015 se objavi razpis za podelitev dveh štipendiji za lokalno pomembne ali deficitarne poklice in sicer: ena štipendija za poklic logopeda in ena štipendija za zdravnika (specialista družinske medicine) ali zobozdravnika. V kolikor ni ustreznih prijav za podelitev štipendij, se lahko štipendiji podelita za katerikoli poklic naveden v tem sklepu.

Številka: 41031-7/2015

Datum:  12.3.2015

PREDSEDNIKA ODBOROV

Ivan VODOPIVEC, s.r.

Miran GREGORC, s.r.

Sklep o določitvi lokalno pomembnih ali deficitanih poklicev