Povabilo k oddaji ponudbe - Asfaltiranje cest v naselju Velike Žablje

datum: 31.03.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe za javno naročilo Asfaltiranje cest v naselju Velike Žablje.

Interna oznaka javnega naročila, dolocena s strani naročnika je 4301-9/2015.
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek oddaje naročila male vrednosti.

Št. objave na Portalu javnih naročil: NMV1690/2015, z dne 31.03.2015

Ponudbe morajo prispeti na vložišče Občine Ajdovšcina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, najkasneje do 14.04.2015 do 10:00 ure.

Razpisna dokumentacija: Asfaltiranje cest v naselju Velike Žablje 

Popis del: Asfaltiranje cest v naselju Velike Žablje

POPRAVEK:

Popravljen popis del - asfaltiranje cest v nasedlju Velike Žablje

Zaradi navedene spremembe je naročnik podaljšal rok za predložitev ponudb na 17. 4. 2015 do 10. ure.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 17. 4. 2015 ob 10.30 uri.