Povabilo k oddaji ponudbe: Nakup hematološkega analizatorja

datum: 10.04.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudbe za javno naročilo Nakup hematološkega analizatorja, katerega naročnik je Zdravstveni dom Ajdovščina.

Naročnik je s pooblastilom in na podlagi tretjega odstavka 16. člena ZJN-2, za izvedbo, oziroma
odločanje v postopku oddaje javnega naročila, pooblastil Občino Ajdovščina.

Občina Ajdovščina zainteresirane ponudnike vabi k oddaji ponudbe za javno naročilo: NAKUP HEMATOLOŠKEGA ANALIZATORJA, pod oznako naročnika 4301-10/2015.

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: odprti postopek.

Razpisna dokumentacija - JN Nakup hematološkega analizatorja