Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Selo

datum: 17.04.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Selo, za poslovni prostor št. 2, v stavbi št. 62, v izmeri 81,80m2.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, zaradi objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina odda v najem najugodnejšemu ponudniku poslovni prostor št. 2, v stavbi št. 62, v izmeri 81,80m2, na naslovu Selo 39.

Prostor se oddaja za namene dejavnosti prehrambene trgovine, za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja, v  kolikor Občina Ajdovščina ne bo potrebovala prostora za svoje namene ter z odpovednim rokom 1  leta.

Izklicna mesečna najemnina je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in znaša 180,00€ mesečno.

Rok za priglasitev interesentov za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

S prijavljenimi interesenti bodo opravljena pogajanja o najemnini.

 

                                                                                                              ŽUPAN

                                                                                                               Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 3528-10/2015

Datum:   17.4.2015               

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v Selu