Javno naročilo: Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2015

datum: 24.04.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Vzdrževanje gozdnih cest v letu 2015.

Razpisna dokumentacija - JN Vzdrževanje gozdnih cest

Popis del - JN Vzdrževanje gozdnih cest

Oznaka naročnika: 4301-11/2015

Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja le pisno, preko Portala javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja, ki bodo na portalu postavljena do vključno 4. maja 2015, odgovoril do 6. maja 2015. 

Javno odpiranje ponudb bo 14. maja 2015 ob 9.30 v sejni sobi Občine Ajdovščina.