Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - obnova in vzdrževanje električnega voda v Šturjah

datum: 28.04.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, za namene izgradnje, obnove in vzdrževanja električnega voda na območju Šturij.

Številka: 35024-10/2015-2

Datum: 28.4.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parceli št 202/15 k.o. 2380 Šturje za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega voda v dolžini 27,40 m ter v širini 0,50 m, na parceli št. 213/2 k.o. 2380 Šturje za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje telefonskega voda v dolžini 1,70 m ter v širini 0,50 m in na parceli št. 213/2 k.o. 2380 Šturje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje fekalne kanalizacije v dolžini 1,00 m ter v širini 0,50 m in meteorne kanalizacije v dolžini 1,85 m ter  v širini 0,50 m, v korist služnostnega upravičenca in njegovih pravnih naslednikov.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.


 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Po pooblastilu št. 032-03/2014 z dne 11.11.2014

Mitja TRIPKOVIĆ

Namera