Javno naročilo za kanalizacijo Budanje - dokončanje

datum: 01.06.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo: Kanalizacija Budanje - dokončanje vseh del.

Oznaka naročnika: 4301 - 19/2015

Ponudniki lahko postavljajo vprašanja le pisno, preko portala javnih naročil, do vključno 10. junija 2015, naročnik bo nanja odgovoril do 12. junija 2015.

Ponudbe morajo prispeti na vložišče Občine Ajdovščina najkasneje do 19. 6. 2015 do 10. ure. Javno odpiranje bo istega dne ob 10.30, v prostorih Občine Ajdovščina.

Razpisna dokumentacija - Kanalizacija Budanje

Popis del