Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Col

datum: 01.06.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Col - del zemljišča parcelne številke 999/1.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine,  objavlja

 NAMERO

Občina Ajdovščina namerava skleniti neposredno najemno pogodbo za del zemljišča parc. št. 999/1 k.o. Col, cca 25m2, za namene postavitve kontejnerja.

Zemljišče se oddaja v najem za nedoločen čas, z odpovednim rokom 1 meseca.

Ocenjena  mesečna najemnina je določena na podlagi cenitve sodnega cenilca in znaša 5,00 € mesečno.

Rok za priglasitev interesentov za najem je 15 dni od objave te namere na spletni strani Občine Ajdovščina.

S prijavljenimi interesenti bodo opravljena pogajanja o najemnini.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Številka: 478 -7/2015

Datum:   1.6.2015 

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Col