Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice

datum: 29.06.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O POSEBNI PRAVICI UPORABE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe poseganje napušča ostrešja na severnem, zahodnem in južnem delu objekta na parceli št. 403/7 k.o. 2389 Skrilje, v zračni prostor dela parcele št. 1251/5 k.o. 2389 Skrilje, skupne površine 4,37 m2 kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 403/7 k.o. 2389 Skrilje.

Pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

ŽUPAN
Tadej BEOČANIN

Številka: 35024-14/2015-2
Datum: 26.6.2015