Javno naročilo: Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezono 2015/2016

datum: 14.07.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo: Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni 2015/2016.

Interna oznaka javnega naročila je 4301-23/2015.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Zahteva mora biti posredovana preko portala Javnih naročil, najkasneje do 10. avgusta 2015, do 12. ure.

Javno odpiranje ponudb bo 18. avgusta 2015 ob 10.30 v prostorih Občine Ajdovščina.

Razpisna dokumentacija

Seznam cest po sklopih za sezono 2015/16