Odločba o ustanovitvi javnega dobra v k.o. Vipavski Križ

datum: 26.08.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina po uradni dolžnosti objavlja odločbo o ustanovitvi javnega dobra v k.o. Vipavski Križ.

Občina Ajdovščina z odločbo ugotavlja, da sta nepremičnini prac. št. 2947/5 in 2948/5, k.o. Vipavski Križ, javno dobro - javna cesta. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiški knjigi pristojnega zemljišča vpiše zaznamba javno dobro - javna cesta.

Odločba z obrazložitvijo