Odločba o ukinitvi javnega dobra v k.o. Šturje

datum: 26.08.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina izdaja odločbo o ukinitvi javnega dobra v k.o. Šturje.

Občina Ajdovščina z odločbo ukinja status javnega dobra na nepremičnini *470 k.o. Šturje, ki tako nima več javnopravne omejitve javnega dobra. Ta zaznamba na nepremičnini se po pravnomočnosti izbriše.

Odločba z obrazložitvijo