Odločba o ugotovitvi javnega dobra v k.o. Lokavec

datum: 26.08.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina po uradni dolžnosti objavlja Odločbo o ugotovitvi javnega dobra v k.o. Lokavec.

Občina Ajdovščina z odločbo ugotavlja, da je nepremičnina parc. št. 1743/2, k.o. Lokavec, javno dobro - cesta. Po pravnomočnosti odločbe se pri zemljiški knjigi pristojnega sodišča vpiše zaznmba javno dobro - cesta. 

Odločba z obrazložitvijo