Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Kamnje

datum: 08.09.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja dela vodovoda v Kamnjah.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

 

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št. 2324/2 k.o. 2388 Kamnje za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 6,93 m ter širini 1,50 m; za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje male komunalne čistine naprave v dolžini 1,85 ter širini 1,85 m; za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje stopnišča v dolžini 1,22 m ter širini 4,37 m in za poseganje napušča v dolžini 2,32 m in v širini 1,17 m kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. *102/1 in 2284/3, obe k.o. 2388 Kamnje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Številka: 35024-20/2015-2

Datum: 25.8.2015

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - pogodba o ustanovitvi služnostne pravice - Kamnje