Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v Ajdovščini

datum: 08.09.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice k.o. Ajdovščina, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja dela plinovodnega omrežja.

Številka: 35024-22/2015-2

Datum: 4.9.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parcelah št. 130/4, 632/13, 632/16, 632/17, 635/1, vse k.o. 2392 Ajdovščina, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje plinovoda v dolžini 191,00 m ter širini 3,00 m.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 
ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - služnostna pravica - k.o. Ajdovščina