Javno naročilo: Organizacija dogodkov v sklopu Veselega decembra 2015 v občini Ajdovščina

datum: 16.09.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina objavlja javno naročilo za organizacijo dogodkov v sklopu Veselega decembra 2015 v občini Ajdovščina.

Javno naročilo je objavljeno na portalu za javna naročila, pod številko NMV5850/2015.

Razdeljeno je na tri sklope:

Božično novoletni sejem,

Silvestrovanje,

Postavitev drsališča in spremljevalni program.

Vsak od sklopov je zaključena celota, ponudnik lahko kandidira za posamezen sklop, vendar pa mora v izvajanje prevzeti vse storitve iz v sklopu.

Ponudniki so lahko pravne ali fizične osebe, z ustrezno registracijo dejavnosti.

Ponudbe se zbirajo do 5. 10. 2015, do nakjasneje 10. ure - po pošti ali osebno na naslov Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.

Dodatna pojasnila so mogoča le z vprašanji preko portala javnih naročil, najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Razpisna dokumentacija JN Organizacija dogodkov v sklopu Veselega decembra 2015 v občini Ajdovščina