Javno naročilo: Parkirišča ob Cesti 5. maja v Ajdovščini

datum: 21.09.2015
kategorija: Javna naročila

Občina Ajdovščina vabi zainteresirane ponudnike k oddaji ponudbe na javno naročilo Parkirišča ob Cesti 5. maja v Ajdovščini.

Predmet javnega naročila je ureditev parkirišča ob Cesti 5. maja, v približnem obsegu 1000 m2.

Javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil, pod oznako 4301-33/2015.

Ponudniki lahko dodatna vprašanja zastavljajo le pisno, preko portala javnih naročil. Odgovori na vprašanja, zastavljena do 1. 10. 2015, bodo objavljeni 2. 10. 2015.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 9. 10. 2015 ob 10.30, v sejni sobi Občine Ajdovščina.

Javno naročilo: Parkirišča ob Cesti 5. maja v Ajdovščini

Načrt gradbenih konstrukcij

Grafični prikaz zunanje ureditve

Popis materiala in del

Popis materiala in del za javno razsvetljavo