Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega OPN občine Ajdovščina in okoljskega poročila

datum: 02.10.2015
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega načrta (OPN) občine Ajdovščina in okoljskega poročila.

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka prostorskega načrta (OPN) občine Ajdovščina in okoljskega poročila

V času javne razgrnitve bo 21. oktobra 2015 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina (Cesta 5. maja 6a) potekala javna obravnava.

Spletna javna razgrnitev OPN občine Ajdovščina